ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชายอารมณ์ร้ายในที่ทำงานมักทำรายได้มากกว่าผู้ชายที่ทำตัวน่ารัก


ชายอารมณ์ร้ายในที่ทำงานมักทำรายได้มากกว่าผู้ชายที่ทำตัวน่ารัก

นักวิจัยของสหรัฐฯ และแคนาดาที่มหาวิทยาลัย Cornell มหาวิทยาลัย Notre Dame และมหาวิทยาลัย Western Ontario ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บจากที่ทำงานในช่วง 20 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 1957 ถึง 2008 ได้พบว่า ผู้ชายในสถานที่ทำงานที่มีอารมณ์ร้ายหรือไม่เป็นมิตรนั้นจะมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายที่นิสัยดี น่าคบหาหรือทำตัวน่ารัก โดยความแตกต่างด้านรายได้ของคนสองกลุ่มนี้จะมีอย่างน้อย 18.31 % และถึงแม้ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นเช่นกันระหว่างสตรีคนทำงานที่ทำตัวเป็นมิตรกับผู้ที่มักทำตัวเป็นนางมารร้ายก็ตาม แต่ผลต่างของเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดเจนกว่าในกลุ่มผู้ชาย นักวิจัยเชื่อว่าผลจากความคาดหวัง หรือทัศนคติที่ฝังใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบเข้มแข็งของเพศชาย มีส่วนช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้ นักวิจัยยอมรับด้วยว่าค่อนข้างประหลาดใจกับการค้นพบดังกล่าว โดยเฉพาะในบรรยากาศการทำงานปัจจุบันซึ่งมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์การเรื่องการทำงานเป็นทีมและความร่วมแรงร่วมใจ

XS
SM
MD
LG