ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญในออสเตรเลียชี้ว่าภาวะโลกร้อนทำลายความหลากหลายในท้องทะเล


Peter Gash (L), owner and manager of the Lady Elliot Island Eco Resort, snorkels with Oliver Lanyon and Lewis Marshall, Senior Rangers in the Great Barrier Reef region for the Queenlsand Parks and Wildlife Service, during an inspection of the reef's condi
Peter Gash (L), owner and manager of the Lady Elliot Island Eco Resort, snorkels with Oliver Lanyon and Lewis Marshall, Senior Rangers in the Great Barrier Reef region for the Queenlsand Parks and Wildlife Service, during an inspection of the reef's condi

สัตว์ทะเลใีนเขตร้อนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้น

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:59 0:00
Direct link

ผลการศึกษาพบว่ามหาสมุทรที่อุ่นขึ้นจะทำให้ความหลากหลายทางชีววิทยาของสัตว์ทะเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สัตว์ทะเลบางประเภทจะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ทะเลจุดใหม่ๆและสัตว์ทะเลบางชนิดโดยเฉพาะในเขตร้อนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

การศึกษานี้รวมเอาสัตว์ทะเลเกือบ 13,000 ชนิดในมหาสมุทรทุกแห่งทั่วโลก โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำในระดับผิวหน้าของทะเล แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทะเลแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่อความร้อนและแหล่งที่อยู่ของปลาแต่ละสายพันธุ์

ทีมนักวิจัยชี้ว่า สัตว์ทะเลใีนเขตร้อนจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะน้ำทะเลอุ่นขึ้น โดยจะมีสัตว์ทะเลสูญพันธุ์ไปสูงที่สุดเพราะไม่สามารถปรับตัวได้ แต่มีสัตว์ทะเลบางชนิดที่อยู่รอดได้ด้วยการขยายพื้นที่อาศัยออกไปยังพื้นที่ใหม่ๆ

ศาสตราจารย์ John Pandolfi ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้จากศูนย์ศึกษาแนวปะการัง ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies ที่ มหาวิทยาลัยQueensland ในออสเตรเลียกล่าวว่า นี่ทำให้ความหลากหลายทางสายพันธุ์สัตว์ทะเลขาดความสมดุล มีชนิดของสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์มากอยู่รวมกันในจุดๆเดียว และจะเกิดภาวะเช่นนี้ในทุกมหาสมุทรทั่วโลก

การศึกษานี้ระบุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปจนถึงปีคริสตศักราช 2100 การขาดความหลากหลายในท้องทะเลจะกลายเป็นปัญหา ในขณะที่มียุทธวิธีใหม่ๆออกมาเพื่อให้มีอาหารเพียงพอในการเลี้ยงปากท้องของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ศาสตราจารย์ Pandolfi กล่าวว่าหากสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ย้ายเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศใหม่หรือย้ายถิ่นไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ สัตว์ทะเลที่อพยพเหล่านี้จะไม่สามารถแพร่พันธุ์ในแหล่งที่อยู่ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เคย

ศาสตราจารย์ Pandolfi กล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และจะช่วยนำไปสู่การพัฒนายุทธวิธีในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

หากไม่มีการลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศลง โลกและทะเลจะยังอุ่นขึ้นต่อไป และสร้างผลกระทบตามมาอย่างที่การศึกษาชิ้นนี้คาดการณ์

ศาสตราจารย์ Pandolfi เตือนว่าการผสมรวมกันระหว่างสัตว์ทะเลสายพันธุ์ท้องถิ่นกับสัตว์ทะเลอพยพ จะสร้างความท้าทายต่อการวางแผนอนุรักษ์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

XS
SM
MD
LG