ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สาขาวิชาไหนที่ชาวอเมริกันรู้สึก "ผิดหวัง" ที่เรียนจบมา?


FILE - Students walk across campus at the University of Vermont in Burlington, Vermont.

การสำรวจชาวอเมริกันราว 250,000 คนทั่วประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย พบว่า นอกเหนือจากภาระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สูงแล้ว 2 ใน 3 ของชาวอเมริกัน รู้สึกผิดหวังในสาขาที่ตนจบมา ตามข้อมูลของเว็บไซต์ payscale.com

ในการสำรวจ พบว่า หนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งแรกที่ชาวอเมริกันในการสำรวจรู้สึกผิดหวัง และสาขาวิชาที่เลือกเรียนตามมาเป็นอันดับ 2 โดยพบว่ากว่า 1 ใน 10 ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามนี้ บอกว่า สาขาวิชาเรียนเป็นสิ่งที่พวกเขาเสียใจที่เลือกเรียนไปในอดีต

สาขาวิชาเรียนที่ชาวอเมริกันรู้สึกผิดหวังมากที่สุด คือ มนุษยศาสตร์ ซึ่งรวมถึงสาขาภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ จากที่ 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกผิดหวังที่เลือกเรียนสาขาดังกล่าว รองลงมาคือ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สังคมศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, นิเทศศาสตร์ และศิลปศาสตร์

ขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาสาขาเฉพาะทางหรือสาขาที่ทำรายได้สูงๆ อย่าง วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และบริหารธุรกิจ ไม่ค่อยมีระดับความผิดหวังในการเลือกสาขาที่เรียน และในการศึกษาพบว่า คนรุ่นเก่า, ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง และผู้ที่จบในสาขาที่ทำรายได้สูง จะมีระดับความผิดหวังเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่มากนัก

XS
SM
MD
LG