ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักจิตวิยาพบว่าการจดด้วยลายมือช่วยให้เข้าใจได้ดีกว่าการพิมพ์


computer,writing,essay
computer,writing,essay
นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Princeton และ University of California ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่บันทึกคำบรรยายของอาจารย์ด้วยลายมือ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้แป้นพิมพ์เพื่อบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ และพบว่าการจดด้วยลายมือนั้นช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของการบรรยายได้ดีกว่าการพิมพ์ เพราะผู้ที่ใช้แป้นพิมพ์มักบันทึกแบบคำต่อคำ ในขณะที่ผู้จดด้วยลายมือมักต้องคิดและประมวลข้อมูลให้เข้าใจก่อน

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ในรายงานจากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ
XS
SM
MD
LG