ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันความต้องการผลิตภัณฑ์ทำจากเนื้อสัตว์ในโลกอาจทำให้มนุษย์และสัตว์เสี่ยงต่อโรคต่างๆ


การเลี้ยงปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันความต้องการผลิตภัณฑ์ทำจากเนื้อสัตว์ในโลกอาจทำให้มนุษย์และสัตว์เสี่ยงต่อโรคต่างๆ

ราคาของอาหารในโลกกำลังแพงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะสาเหตุประการหนึ่งอันได้แก่การที่อุปสงค์ของโลกเกี่ยวกับด้านอาหารเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การพยายามเลี้ยงปศุสัตว์ให้ได้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของโลกที่กำลังมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์นั้นอาจทำ ให้มนุษย์และสัตว์เสี่ยงต่อการติดโรคมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเร่งเร้าให้ผู้วางนโยบายพิจารณาเรื่องผลกระทบที่มีต่อสุขภาพทั้งของมนุษย์และปศุสัตว์ควบคู่กันไปกับเรื่องความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงปศุสัตว์ให้ได้เป็นจำนวนมากขึ้น

ขณะที่ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีฐานะร่ำรวยมากขึ้น ความต้องการโปรตีนคุณภาพดีจากเนื้อสัตว์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น สถิติของสหประชาชาติระบุว่า เฉพาะทวีปเอเชียทวีปเดียวนั้นมีประชากรเพิ่มขึ้นราวหนึ่งพันล้านคน แต่มีไก่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นล้านตัว

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์ของสถาบันวิจัยปศุสัตว์ระหว่างประเทศ ดีเลีย เกรซ (Delia Grace) กล่าวว่า เกษตรกรกำลังเร่งเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังโดยเลี้ยงในที่ๆแคบกว่าเดิมและตามบริเวณที่ไม่เคยใช้ในการเลี้ยงสัตว์แบบนั้นมาก่อน อย่างเช่นป่าดงดิบหรือใกล้เขตนครที่มีผู้คนคับคั่ง เรื่องที่ว่านี้มักจะเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและมีกฎข้อบังคับไม่กี่อย่าง คุณดีเลีย เกรซ กล่าวด้วยว่า ระหว่างที่มีเร่งเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังในซีกโลกตะวันตกหรือตามที่อื่นๆในโลกนั้น ไม่เคยมีการประสพสภาพการณ์แบบนั้น และว่าสภาพการณ์แบบที่เสมือนกับเรื่องในนิยายนี้ทำให้เกิดโรคใหม่ๆขึ้น เธอกล่าวด้วยว่า โรคใหม่ๆ ส่วนมากไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่บางโรค อย่างเช่น ไข้หวัดนกH5N1นั้น จนถึงขณะนี้คร่าห์ชีวิตคนไปสามร้อยกว่าราย และเชื้อไวรัสยังคงแพร่ต่อไป โดยทำให้ชาวเขมรเสียชีวิตหนึ่งรายในปีนี้ คุณดีเลีย เกรซ กล่าวว่า เรื่องไข้หวัดนกH5N1นี้เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คนหวนกลับไปคิดเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกันและกันระหว่างสุขภาพของคนและของสัตว์ เธอกล่าวว่า ผู้วางนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกส่วนที่กำลังพัฒนาจำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของทั้งคนและสัตว์เพราะคนที่มีสัตว์อยู่ตามฟาร์มมีจำนวนราวๆเจ็ดร้อยล้านคนและสัตว์ที่เลี้ยงไว้นั้นนำรายได้มาให้ครอบครัวราวร้อยละสี่สิบ

เธอกล่าวว่า ในขณะที่โรคในสัตว์สามารถเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ แต่การควบคุมโรคดังกล่าวถ้าทำไม่ดีก็จะทำให้กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจได้ คุณดีเลีย เกรซ กล่าวว่า ในรายงานฉบับใหม่ เธอเน้นให้เห็นว่า การที่เคนยาเปลี่ยนกฎข้อบังคับโดยบังคับให้ใช้ความร้อนสูงฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนั้นเป็นข้อบังคับที่จะทำให้ผู้ผลิตนมรายย่อยต้องเลิกกิจการ

คุณดีเลีย เกรซ กล่าวว่า แต่เคนยาหลีกเลี่ยงการห้ามหรือให้มีการจับกุมผู้จำหน่ายนมรายย่อย และให้การฝึกอบรมและออกหนังสือรับรองและสอนเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อให้ผู้ค้านมรายย่อยผลิตนมที่ปลอดภัยออกขาย

เธอกล่าวด้วยว่า ผู้วางนโยบายจำต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องสุขภาพของประชาชน ของสัตว์ และพลังเศรษฐกิจพร้อมกันไปในยามที่มีแรงกดดันให้เร่งเพิ่มการเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจังเพื่อสนองความต้องการที่สูงขึ้นทุกทีนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG