ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แสงจ้ามีอิทธิพลต่อความเข้มข้นของอารมณ์ความรู้สึก


เคยมีงานการวิจัยก่อนหน้านี้มาแล้วว่าวันที่สดใสมักทำให้คนรู้สึกสดชื่น แต่ผลการศึกษาของนักจิตวิทยาที่ University of Toronto Scarborough ในแคนาดาและของมหาวิทยาลัย Northwestern University ในสหรัฐฯ ได้พบแง่มุมใหม่เรื่องอิทธิพลของแสงต่ออารมณ์ความรู้สึก กล่าวคือนักวิจัยพบว่าแสงที่ยิ่งสว่างหรือจ้ามากจะมีผลต่อความเข้มข้นรุนแรงของอารมณ์ความรู้สึกเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งในทางบวกและทางลบ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้สึกเดิมที่มีต่อสิ่งนั้นๆ เช่นต่อคำบางคำ ต่อความรู้สึกเผ็ดของอาหาร หรือการมองสิ่งที่สวยงาม เป็นต้น

อีกประเด็นหนึ่งซึ่งนักวิจัยได้พบก็คือ แสงจ้าจะมีอิทธิพลต่อประเภทและคุณภาพการตัดสินใจของคนเราด้วย เพราะแสงที่จ้ามากจะทำให้อารมณ์พลุ่งพล่านรุนแรง ดังนั้นนักวิจัยจึงแนะว่าการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นและผูกติดกับอารมณ์น้อยลงถ้าหรี่ไฟไม่ให้จ้ามากไป
XS
SM
MD
LG