ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แพทย์จากมหาวิทยาลัย British Columbia พัฒนาอุปกรณ์ตรวจออกซิเจนในเลือดขนาดเล็กที่ใช้คู่กับ smartphone


คุณหมอ Mark Ansermino และคณะวิจัยของเขาจากมหาวิทยาลัย British Columbia สามารถพัฒนาอุปกรณ์ตรวจระดับออกซิเจนในเลือดขนาดเล็กที่ใช้คู่กับ smartphone ได้

คณะผู้วิจัยเชื่อว่า หากคนดูแลผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถบอกอาการเจ็บป่วยได้ชัดเจนอย่างผู้ใหญ่ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์นี้ในประเทศกำลังพัฒนา การเจ็บป่วยเช่นปอดติดเชื้อจะถูกตรวจพบได้เร็วและสะดวกขึ้น

และหากพิจารณาถึงจำนวนผู้ใช้ smartphone ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีถึงสองในสามของผู้ใช้ทั่วโลก ประโยชน์ด้านการช่วยเหลือหรือช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กน่าจะมีอย่างกว้างขวาง

อุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งชื่อว่า Phone Oximeter ที่แม้ราคาถูกเพียงประมาณ $10 ถึง $40 สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำเทียบได้กับเครื่องมือราคาแพงตามโรงพยาบาลชั้นนำ

ระดับออกซิเจนในเลือด หรือ Oximeter เป็นตัวบ่งบอกการทำงานของร่างกายที่สำคัญหนึ่งในห้าตัวแปร เช่นเดียวกับ ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย และอัตราการหายใจ

คุณหมอ Ansermino เขียนบทความเรื่องนี้ลงในวารสารการแพทย์ที่ชื่อว่า Anesthesia and Analgesia

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Jessica Berman /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG