ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียยินดีต้อนรับการที่สันนิบาติอาหรับเรียกร้องให้สหประชาชาติกำหนดเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านในลิเบีย


ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียยินดีต้อนรับการที่สันนิบาติอาหรับเรียกร้องให้สหประชาชาติกำหนดเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านในลิเบีย
ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียยินดีต้อนรับการที่สันนิบาติอาหรับเรียกร้องให้สหประชาชาติกำหนดเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านในลิเบีย

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียยินดีต้อนรับการที่สันนิบาติอาหรับออกเสียงสนับสนุนการเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านเหนือลิเบีย เพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศของกำลังฝ่ายสนับสนุนผู้นำโมอัมมาร์ คัดดาฟี ต่อกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

ขณะที่การสู้รบในลิเบียยังดำเนินต่อไปในหลายแนว โดยเฉพาะทางตะวันตกของเมืองเบงกาซี ซึ่งเป็นที่มั่นของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล และฝ่ายสนันสนุนผู้นำโมอัมมาร์ คัดดาฟี ใช้กำลังทางอากาศโจมตีฝ่ายต่อต้านนั้น สันนิบาติอาหรับซึ่งเสร็จสิ้นการประชุมฉุกเฉินเรื่องลิเบียที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์เมื่อวันเสาร์ ตัดสินใจสนับสนุนข้อเสนอร่างญัตติของฝรั่งเศสและอังกฤษต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ให้มีการกำหนดเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านเหนือลิเบีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีการโจมตีทางอากาศโดยฝ่ายสนับสนุนผู้นำคัดดาฟีต่อฝ่ายต่อต้าน ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียแสดงความยินดีต้อนรับการตัดสินใจดังกล่าว

เลขาธิการสันนิบาติอาหรับ อัมมาร์ มุสซา กล่าวว่า สันนิบาติอาหรับตัดสินใจเช่นนั้น ก็เพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนลิเบีย และกล่าวด้วยว่า สันนิบาติอาหรับตัดสินใจเปิดช่องทางที่จะติดต่อกับสภาแห่งชาติของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียด้วย

ขณะที่การสนับสนุนภายในส่วนภาคพื้นเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าข้อหนึ่งสำหรับการที่สหประชาชาติจะมีมติเรื่องการกำหนดเขตห้ามบินเหนือลิเบีย การที่สันนิบาติอาหรับสนับสนุนเรื่องนี้ทำให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในลิเบียมีความหวังว่า จะมีการดำเนินงานระหว่างประเทศในเรื่องนี้ในอีกไม่ช้า

XS
SM
MD
LG