ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาวะชงักงันในลิเบียอาจทำให้พันธมิตรนานาชาติปฏิบัติการแข็งกร้าวขึ้นในการพยายามคุ้มกันพลเรือน


ภาวะชงักงันในลิเบียอาจทำให้พันธมิตรนานาชาติปฏิบัติการแข็งกร้าวขึ้นในการพยายามคุ้มกันพลเรือน
ภาวะชงักงันในลิเบียอาจทำให้พันธมิตรนานาชาติปฏิบัติการแข็งกร้าวขึ้นในการพยายามคุ้มกันพลเรือน

นักวิเคราะห์บางคนวิตกว่า แม้จะมีการกำหนดเขตห้ามบินผ่านและปฏิบัติการโจมตีสถานที่ทางทหารบางแห่งในลิเบีย แต่การให้ความสนับสนุนอย่างจำกัดแก่ฝ่ายต่อต้าน อาจทำให้ไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด และจะทำให้เกิดภาวะชงักงันขึ้นมา นักวิเคราะห์เห็นว่า หากพันธมิตรนานาชาติไม่ปฏิบัติการแข็งกร้าวพอ จะทำให้มีการแบ่งส่วนพื้นที่ควบคุม โดยที่ฝ่ายผู้นำคัดดาฟีจะควบคุมกรุงทรีโปลีเมืองหลวงและบางส่วนทางภาคตะวันออก ขณะที่ฝ่ายต่อต้านปักหลักตั้งมั่นที่เมืองเบงกาซีและคุมพื้นที่ทางภาคตะวันตก นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งเห็นว่า หากมีสภาพการณ์แบ่งพื้นที่เช่นว่านั้น อาจผลักดันให้พันธมิตรนานาชาติต้องปฏิบัติการแข็งกร้าวยิ่งขึ้นในการสนับสนุนฝ่ายต่อต้าน

พันธมิตรชาติตะวันตกและบรรดาประเทศอาหรับ ร่วมกันเข้าแทรกแซงการสู้รบในลิเบียโดยได้รับอำนาจมอบหมายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้กำหนดเขตห้ามเครื่องบินบินผ่านเหนือลิเบีย และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น

จุดมุ่งหมายของมติดังกล่าว คือ การคุ้มครองป้องกันประชาชนพลเรือนในบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เมืองเบงกาซี ซึ่งเป็นที่มั่นของฝ่ายกบฏแข็งข้อต่อต้านรัฐบาล ซึ่งถูกกำลังฝ่ายสนับสนุนผู้นำลิเบียโมอัมมาร์ คัดดาฟีโจมตีอย่างหนักรวมทั้งการโจมตีทางอากาศ แต่มตินั้นไม่ได้ระบุถึงการโค่นล้มผู้นำลิเบียพันเอกโมอัมมาร์ คัดดาฟี และห้ามกำลังต่างชาติเข้ายึดครองพื้นที่ในลิเบีย

พันธมิตรนานาชาติซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำเริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัฐบาลลิเบีย เพื่อไม่ให้มีการนำเครื่องบินขึ้นไปโจมตีทางอากาศและยับยั้งการรุกรบโจมตีฝ่ายต่อต้านตามเมืองต่าง ๆ ซึ่งการโจมตีเช่นนั้นเป็นอันตรายต่อพลเรือน

นักวิเคราะห์บางคนวิตกว่า แม้จะมีการกำหนดเขตห้ามบินผ่านและปฏิบัติการโจมตีสถานที่ทางทหารบางแห่งในลิเบีย แต่การให้ความสนับสนุนอย่างจำกัดแก่ฝ่ายต่อต้าน อาจทำให้ไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด และจะทำให้เกิดภาวะชงักงันขึ้นมา

Jeffrey White ผู้เคยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวกรองด้านตะวันออกกลางของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่า รัฐบาลลิเบียอ่อนแอลง และกำลังทหารรัฐบาลอ่อนแอลงจากปฏิบัติการของพันธมิตรตะวันตก แต่ฝ่ายรัฐบาลได้แสดงให้เห็นว่า สามารถปรับตัวและอาจรับมือกับมาตรการนี้ได้ นอกเสียจากว่า พันธมิตรนานาชาติจะปฏิบัติการที่แข็งกร้าวพอ มิฉะนั้นแล้ว จะทำให้มีการแบ่งส่วนพื้นที่ควบคุม โดยที่ฝ่ายผู้นำคัดดาฟีจะควบคุมกรุงทรีโปลีเมืองหลวงและบางส่วนทางภาคตะวันออก ขณะที่ฝ่ายต่อต้านปักหลักตั้งมั่นที่เมืองเบงกาซีและคุมพื้นที่ทางภาคตะวันตก

นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งเห็นว่า สภาพการณ์แบ่งพื้นที่เช่นว่านั้น อาจผลักดันให้พันธมิตรนานาชาติต้องปฏิบัติการแข็งกร้าวยิ่งขึ้นในการสนับสนุนฝ่ายต่อต้าน

Wayne White อดีตนักวิเคราะห์ข่าวกรองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า ตอนนี้ผู้นำคัดดาฟีกำลังคลอนแคลน แม้กระทั่งในภาคตะวันตก และการที่ระบอบรัฐบาลของเขาถูกกันให้อยู่โดดเดี่ยว และประชาคมระหว่างประเทศให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้าน อาจบ่อนทำลายความมั่นคงของผู้นำคัดดาฟี และอาจก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นภายในระบอบรัฐบาลของเขาได้

ผู้นำของหลายประเทศเรียกร้องให้ผู้นำลิเบียโมอัมมาร์ คัดดาฟี สละอำนาจ

XS
SM
MD
LG