ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ศรัทธาทางศาสนาของคนอเมริกันลดลงในการสำรวจล่าสุด


Members of the Archdiocese of New York and the Diocese of Brooklyn lead the Way of the Cross procession over the Brooklyn Bridge in New York City, April 3, 2015.
Members of the Archdiocese of New York and the Diocese of Brooklyn lead the Way of the Cross procession over the Brooklyn Bridge in New York City, April 3, 2015.

แต่ความเชื่อถือในพระเจ้าของคนอเมริกันยังคงแข็งขันเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

Direct link

Pew Research Center เผยแพร่ผลการสำรวจสภาพการณ์ทางศาสนา เรียกชื่อว่า ‘2014 Religious Landscape Study’ ออกมาเมื่อวันอังคาร ซึ่งมีข้อสรุปว่า อัตราส่วนของคนอเมริกันที่มีความเชื่อถืออย่างแน่นอนว่าพระเจ้ามีจริง ลดลงจาก 71% ในปี ค.ศ. 2007 มาอยู่ที่ 63% ในปีที่แล้ว

ถึงกระนั้นศูนย์วิจัย Pew กล่าวว่าสภาพการณ์ทางศาสนาในอเมริกามีเสถียรภาพเป็นอย่างมาก เพราะจำนวนผู้ที่ตอบว่ามีศรัทธาในศาสนาลดลงไม่มากนัก ในขณะที่ความเชื่อถือในพระเจ้ายังคงแข็งขันเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ

การศึกษาที่ว่านี้ยังพบด้วยว่า 77% ของผู้บรรลุนิติภาวะบอกว่ามีศรัทธาทางศาสนา แม้จะลดลงจาก 83% ใน 7 ปีก่อนหน้านั้นก็ตาม

89% บอกว่ายังมีความเชื่อถือในพระเจ้า เปรียบเทียบกับ 92% ของ 7 ปีก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ 60% ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อว่าคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ นั้น เป็นคำสอนของพระเจ้า และ 31% ให้ความเห็นว่าควรตีความคำสอนเหล่านั้นตามตัวหนังสือ

Alan Cooperman หัวหน้าโครงการศาสนาของศูนย์วิจัย Pew มีความเห็นสรุปว่า โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในศาสนา และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับทางศาสนาของตน และถ้าจะว่าไปแล้ว บางส่วนยังปฏิบัติตามคำสอนในศาสนาของตนอย่างเคร่งครัดมากขึ้นด้วยซ้ำไป

รายงานของศูนย์วิจัย Pew ให้ความเห็นว่า อัตราส่วนที่ลดลงมาจากคนรุ่นใหม่หรือ ‘Millennials’ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1980 และ 2000 ซึ่งระบุว่าไม่มีความยึดมั่นทางศาสนา ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เคร่งศาสนาร่อยหรอลงเพราะถึงแก่กรรม

อัตราส่วนของผู้ที่ระบุว่าไม่ยึดมั่นในศาสนาใดเพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2007 มาเป็น 23% ในปี 2014 แต่ 61% ของคนกลุ่มนี้กล่าวว่า มีความเชื่อถือในพระเจ้า

XS
SM
MD
LG