ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกรณรงค์สร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับพิษจากสารตะกั่ว


องค์การอนามัยโลกชี้ว่าพิษของสารตะกั่วมีผลกระทบทางสุขภาพรุนแรงมากโดยเฉพาะในเด็กโดยมีผู้คนได้รับสารพิษนี้เข้าสู่ร่างกายถึงปีละมากกว่าแสนรายทั่วโลกและอย่างน้อยหกหมื่นคนเป็นเด็ก

ผู้เชี่ยวชาญประมาณกันว่ามีคนเสียชีวิตจากพิษสารตะกั่วปีละ 143,000 คนทั่วโลก โดยผู้ได้รับพิษสารตะกั่วรายใหม่เป็นเด็กๆราวหกหมื่นคนต่อปีโดยมีผลกระทบต่อความสามารถทางปัญญาของเด็ก สาเหตุของการได้รับสารตะกั่วส่วนมากเกิดจากการใช้สีทาบ้านที่มีสารตะกั่วผสมอยู่

คุณแคโรไลน์ วิกเก้อส์ หัวหน้าทีมเพื่อความปลอดภัยของสารเคมีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายการสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อมแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า

คุณวิกเก้อส์กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าองค์การอนามัยโลกถือว่าพิษของสารตะกั่วเป็นหนึ่งในบรรดาสารพิษสิบประเภทอันดับต้นๆที่สร้างปัญหาสาธารณสุข เธอกล่าวว่าพิษสารตะกั่วน่ากังวลอย่างมากเนื่องจากกระทบต่อเด็กและทารกในครรภ์ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ยังได้รับสารตะกั่วผ่านการทำงานในโรงงานและสร้างปัญหาใหญ่แก่คนในประเทศกำลังพัฒนา

แต่ปัญหานี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้น คุณวิกเก้อส์กล่าวว่าปัญหาการได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายเป็นปัญหาใหญ่ในเกือบทุกประเทศ ในบางประเทศ ยังมีการใช้สีทาบ้านที่มีสารตะกั่วผสมอยู่ ทำให้มีบ้าน โรงเรียนและอาการที่ทาด้วยสีที่ผสมตะกั่วเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี แม้เเต่ในประเทศพัฒนาแล้วก็เคยมีการใช้สีทาอาคารบ้านเรือนที่มีสารตะกั่วปนอยู่เมื่อหลายสิบปีก่อน และหากมีการปรับปรุงตัวบ้านและอาคาร กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้สีกลายเป็นฝุ่นผงตะกั่วที่สามารถเข้าไปในร่างกายของผู้คนและของเด็กๆได้

คุณวิกเก้อส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของสารเคมีแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวอีกว่าฝุ่นผงตะกั่วอาจจะละเอียดมากจนทำให้คนไม่รู้ตัวว่าได้รับฝุ่นผงตะกั่วเข้าไปในร่างกาย เธอกล่าวว่าสารตะกั่วมีผลเสียร้ายเเรงต่อเด็ก ในส่วนของระบบประสาทที่กำลังเจริญเติบโต รวมทั้งตัวสมองด้วย ระดับไอคิวของเด็กจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยและผลเสียจากสารตะกั่วนี้จะไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่ปกติได้

คุณวิกเก้อส์กล่าวว่าในประเทศกำลังพัฒนา มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ได้รับสารพิษจากสารตะกั่วผ่านการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารชนิดนี้ อาทิ การรีไซเคิ่ลก้อนแบตเตอรี่ที่ใช้เเล้วหรือการทำงานในเหมืองเเร่ในประเทศกำลังพัฒนา

ส่วนในผู้ใหญ่ อาจจะได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายผ่านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิ่ลแบตเตอรี่หรือการทาสีอาคารบ้านเรือน สารตะกั่วมีผลกระทบต่อไตและระดับความดันโลหิต ในหลายๆประเทศ มีการห้ามใช้สารตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณสารตะกั่วในสิ่งเเวดล้อมที่ได้ผลได้อย่างมากวิธีหนึ่ง

คุณวิกเก้อส์แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าการห้ามใช้สารตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ช่วยลดจำนวนผู้ที่ได้รับสารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายทั่วโลกลง ซึ่งทำให้เชื่อว่าการห้ามนี้มีผลดีและในขั้นต่อไป เธอกล่าวว่าต้องจัดการกับปัญหาสีทาบ้านที่มีสารตะกั่วผสม คุณวิกเก้อส์เชื่อว่าสารตะกั่วสามารถพบได้ในเม็ดสี

เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าทั่วโลกมีบริษัทผู้ผลิตเเละขายเม็ดสีอยู่จำนวนหนึ่งและการแก้ปัญหานี้น่าจะทำได้ด้วยการกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตเม็ดสีเหล่านี้ยุติการใช้สารตะกั่วในการผลิตเม็ดสีและหันไปใช้เม็ดสีที่ไร้สารตะกั่วเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และในขั้นต่อไป คือการให้ความรู้แก่ผู้ผสมสีถึงอันตรายจากสีทาบ้านที่มีส่วนผสมของตะกั่ว เพื่อให้พวกเขาหันไปใช้สีทาบ้านที่ไม่มีตะกั่วผสมและขั้นสุดท้ายคือการกระตุ้นให้รัฐบาลในประเทศต่างออกกฏหมายคบคุมดูแลเพื่อห้ามการใช้สารตะกั่วในสีทาบ้านและสีทาตกแต่งต่างๆ

อย่างน้อยสามสิบประเทศทั่วโลกได้ยกเลิกการใช้สีทาบ้านผสมตะกั่วในประเทศตนเองเเล้ว องค์การอนามัยโลก โครงการทุนเพื่อสิ่งเเวดล้อมแห่งสหประชาติและโครงการความร่วมมือระดับทั่วโลกเพื่อยุติการใช้สีทาบ้านผสมตะกั่ว (Global Alliance to Eliminate Lead Paint) ได้ร่วมกันตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะขยายจำนวนประเทศที่ยกเลิกการใช้สีทาบ้านที่ผสมตะกั่วให้เป็น 70 สิบประเทศภายในอีกสองปีข้างหน้า
XS
SM
MD
LG