ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการของลาวที่จะสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขง


ประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการของลาวที่จะสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขง

ที่ประชุมคณะกรรมร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 4 ประเทศ คือ ลาว ไทย เวียดนาม และกัมพูชายังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องโครงการสร้างเขื่อนไชยะบุรีของลาว ซึ่งเป็นที่เห็นขัดแย้งกันอยู่ และเสนอให้นำเรื่องกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าการก่อสร้างไปพิจารณาในระดับรัฐมนตรี ในการประชุมที่กรุงเวียงจันทน์ในวันอังคาร ผู้แทนจากเวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทยเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเกี่ยวกับผลกระทบที่เขื่อนนี้จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขง ส่วนลาวกล่าวว่าเขื่อนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงใด ๆ

ผู้แทนของลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทยในคณะกรรมการร่วมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งประชุมกันที่กรุงเวียงจันทน์ในวันอังคาร ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องโครงการสร้างเขื่อนไชยะบุรีของลาว ซึ่งเป็นที่เห็นขัดแย้งกันอยู่ และเสนอให้นำเรื่องกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าการก่อสร้างไปพิจารณาในระดับรัฐมนตรี

ในการประชุมที่กรุงเวียงจันทน์ในวันอังคาร ผู้แทนจากเวียดนาม กัมพูชา และประเทศไทยเห็นว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปเกี่ยวกับผลกระทบที่เขื่อนนี้จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขง และควรขยายเวลาการปรึกษาหารือกันออกไป ส่วนลาวกล่าวว่าเขื่อนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงใด ๆ ผู้แทนลาวยืนยันให้มีการดำเนินการต่อไปตามแผนการสร้างเขื่อนดังกล่าว โดยกล่าวว่า เขื่อนนั้นจะไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้าน และเสนอให้ยุติกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าหลังจากที่กำหนดเวลา 6 เดือนสำหรับกระบวนการนั้นหมดสิ้นลง โดยกล่าวว่า การขยายเวลาปรึกษาหารือจะไม่ช่วยทำให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องต้องการของทุกฝ่ายได้

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงไม่มีข้อผูกมัดและลาวอาจดำเนินการก่อสร้างตามแผนการได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการ

ประชาชนราว 60 ล้านคนต้องอาศัยแม่น้ำโขงในชีวิตประจำวัน

กัมพูชากับเวียดนามวิตกว่าเขื่อนไชยะบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 11 เขื่อนที่จะสร้างกั้นลำแม่น้ำโขงอาจมีผลผลเสียหายต่อปลาและสัตว์น้ำและการเพาะปลูกข้าวในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ และอาจทำให้สัตว์บางชนิดรวมทั้งปลาบึกสูญพันธุ์ เวียดนามซึ่งตำหนิโครงการนี้มากที่สุด ขอให้ระงับโครงการไว้ก่อนเป็นเวลา 10 ปี ประเทศไทยก็วิตกเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการเขื่อนไชยะบุรีมูลค่า 3,500 ล้านดอลล่าร์นี้ ขณะที่รายงานของคณะกรรมการระบุว่า เขื่อนนี้อาจสูญเสียความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าราว 60 % ในเวลา 30 ปี เนื่องจากตะกอนที่ทับถมพอกพูนในอ่างเก็บน้ำ ตามโครงการนั้น เขื่อนไชยะบุรีจะมีขีดความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้า 1,260 เมกะวัตต์ และ 95 % ของกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้แก่ประเทศไทย

เขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนนี้มีอยู่ทางแม่น้ำตอนบน ซึ่งจีนสร้างเขื่อน 4 เขื่อนโดยที่ไม่ได้ปรึกษาหารือเพื่อนบ้านประเทศตามลำแม่น้ำโขง และมีแผนจะสร้างอีก 4 เขื่อนใน 10 ปีข้างหน้า

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG