ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกาะติดสถานการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐ


เกาะติดสถานการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐ
เกาะติดสถานการณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐ

แม้จะมีชาวไทยในสหรัฐให้ความสนใจลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซนต์ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนชาวชุมชนไทยที่อาศัยในสหรัฐนับแสนคน เหตุผลส่วนหนึ่งที่สะท้อนข้อเท็จจริงของชาวไทยในต่างแดนคือการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไม่มีพรรคการเมืองที่มีนโยบายหรือทิศทางที่เชื่อมโยงไปถึงพวกเขาโดยตรง

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง 15,098 คน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 95 มากกว่าครั้งที่ผ่านๆมา อาจจะสะท้อนความสนใจของชาวไทยในต่างแดน ที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแผ่นดินมาตุภูมิมากขึ้น

นายมังกร ประทุมแก้วรองกงศุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลลิส บอกว่า แม้สถิติผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งจากรัฐต่างๆที่สถานกงสุลไทยรับผิดชอบจะน่าพอใจและเพิ่มมากถึง 8 พันกว่าคน แต่หากเทียบจำนวนชาวไทยในนครลอส แองเจลลิส ชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา และประมาณการณ์ว่ามีชาวไทยอาศัยนับแสนคนก็ยังถือว่ามีผู้ลงคะแนนไม่มากนัก

ด้านธีรศักดิ์ ปาลิวนิช และฉัตรชัย วัฒนวชิรกุล ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งที่ นครลอส แองเจลลิส บอกว่า ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร หรือ พรรคการเมืองที่ส่งมาถึงชุมชนไทยในต่างแดนยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะชาวไทยที่มาอาศัยในอเมริกาเป็นระยะเวลานานมักจะไม่รู้จักผู้สมัครในระดับเขต ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่จะมีนโยบายที่ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยตรงต่อชาวไทยในต่างประเทศ

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งที่เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยและสังเกตการณ์การเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ นครลอส แองเจลลิส ยอมรับว่า ชาวชุมชนไทยในต่างแดนมีความตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ที่ผ่านมายังไม่มีนโยบายจากพรรคการเมืองหรือการหาเสียงจากผู้สมัครที่จะมีผลโดยตรงและเป็นรูปธรรมกับชาวไทยในต่างประเทศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ชาวไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียงรวมทั้งมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งของกระทรวงการต่างประเทศ ที่สถานทูต หรือ สถานกงสุลในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้รับเอกสารบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ที่เจ้าหน้าที่จะส่งไปให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน หลังจากนั้นจะต้องส่งเอกสารกลับไปให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน ส่งกลับไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทยเพื่อคัดแยกส่งไปที่เขตการเลือกตั้งในจังหวัดต่างๆเพื่อนับคะแนน

XS
SM
MD
LG