ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเส้นทางการเดินทางของบัตรลงคะแนน กลับมายังประเทศไทย


ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเส้นทางการเดินทางของบัตรลงคะแนน กลับมายังประเทศไทย
ขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเส้นทางการเดินทางของบัตรลงคะแนน กลับมายังประเทศไทย

การเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่สหรัฐอเมริกานอกจากจะได้รับความสนใจจากชาวไทยมากขึ้นแล้ว ยังได้รับการจับตามองถึงการจัดการเลือกตั้งและความโปร่งใสในการตรวจนับและจัดส่งบัตรลงคะแนนข้ามทวีปกลับมายังประเทศไทย

การเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่สหรัฐอเมริกานอกจากจะได้รับความสนใจจากชาวไทยมากขึ้นแล้ว ยังได้รับการจับตามองถึงการจัดการเลือกตั้งและความโปร่งใสในการตรวจนับและจัดส่งบัตรลงคะแนนข้ามทวีปกลับมายังประเทศไทย

คุณพินิจการณ์ ตุลาชม ผู้สื่อข่าวของวีโอเอ มีรายงานเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งและเส้นทางการเดินทางของบัตรลงคะแนนที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของสถานกงสุลไทย ณ นครลอสแองเจลลิส

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลลิส เริ่มได้รับเอกสารการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากชาวไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบของสถานทะยอยส่งมาทางไปรษณีย์ เข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการการเลือกตั้ง ในอาคารสถานกงสุลไทยใจกลางนครลอส แองเจลลิส อย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดรับเอกสารลงคะแนนไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายเป็นวันสุดท้าย

นายมังกร ประทุมแก้ว รองกงศุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลลิส สหรัฐอเมริกา บอกว่าจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้กับสถานกงสุลกว่า 8 พันคน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวไทยที่เดินทางไปหย่อนบัตรลงคะแนนด้วยตัวเองที่สถานกงสุล นอกจากนี้ยังต้องเข้มงวดในทุกขั้นตอนการตรวจรับซองเอกสารเลือกตั้ง และลงบันทึก ก่อนจะคัดแยกเอกสารเลือกตั้งตามภูมิลำเนาและเขตเลือกตั้งที่ระบุไว้ข้างซอง เพื่อรวบรวมส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด

รองกงศุลใหญ่ ณ นครลอส แองเจลลิส สหรัฐอเมริกา ย้ำว่า ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ในการทำงานในทุกขั้นตอนของการเลือกตั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่กงสุลต้องมีมาตรการตรวจสอบเอกสารที่โปร่งใสชัดเจน และมีการตั้งฝ่ายคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด

เอกสารบัตรเลือกตั้งที่ได้รับทั้งหมด จะต้องส่งกลับประเทศไทยภายในวันที่ 27 มิถุนายน ทางพัสดุด่วนทางการทูตเพื่อให้ทันต่อการตรวจรับของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อส่งบัตรลงคะแนนไปยังจังหวัดและเขตเลือกตั้ง ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธ์เลือกตั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนับคะแนนหลังการเลือกตั้งในช่วงค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม

XS
SM
MD
LG