ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทางการกรุงโซลของเกาหลีใต้สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้คนกระโดดสะพาน Map Bridge ฆ่าตัวตาย เช่นติดรูปเด็กบริเวณใกล้สะพาน


ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีคนกระโดดสะพานแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตายมากกว่าหนึ่งร้อยคน

ทางการกรุงโซลของเกาหลีใต้สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้คนกระโดดสะพาน Map Bridge ฆ่าตัวตาย เช่น ตกบริเวณใกล้เคียงด้วยรูปปั้นคนเก่าให้คำปรึกษาคนรุ่นเด็ก และติดรูปเด็กบริเวณใกล้สะพาน แทนที่จะสร้างกำแพงกั้นขอบสะพาน
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีคนกระโดดสะพานแห่งนั้นเพื่อฆ่าตัวตายมากกว่าหนึ่งร้อยคน และมีผู้เสียชีวิตประมาณครึ่งหนึ่ง

นักจิตวิทยา คุณ Kim Hyun-Chung ที่ National Medical Center แห่งกรุง Seoul กล่าวว่าสังคมเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้คนปรับตัวไม่ทัน และรู้สึกหดหู่และปล่าวเปลี่ยว เธอกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดทางสังคมคือโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนจากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว
เมื่อครอบครัวเล็กลง และการแข่งขันในสังคมมากขึ้น คนขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและกำลังใจที่มาจากคนในครอบครัว นอกจากนั้นยังไม่ค่อยนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาจากเงินทางและวัตถุสิ่งของ
คุณ Kim กล่าวว่ากลุ่มประชากรที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือคนสูงอายุ ขณะเดียวกันเด็กวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยก็คิดสั้นจำนวนมากเช่นกัน

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Jason Strother /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG