ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนตาบอดในเกาหลีใต้มองหาโอกาสในการทำงานใหม่ๆ


คนสายตาพิการในเกาหลีใต้ มีสิทธิ์พิเศษ ในช่วงศตรววษที่ผ่านมา พวกเขามีสิทธิื์ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สามารถทำงานเป็นพนักงานนวดตัว ข้อบังคับกฏหมายดังกล่าวกำลังถูกประท้วงหลายครั้งว่าไม่ยุติธรรมจากคนตาดีที่ทำงานด้านบริการนวดตัว ขณะที่ศาลสูงสูดของเกาหลีใต้กำหนดพิจารณาคำร้องคัดค้านสิทธิ์ผูกขาดในอาชีพนวดตัวของคนตาบอดนี้อีกครั้งภายในสิ้นปีนี้ หลายคนบอกว่า ถึงเวลาที่คนพิการทางสายตาในเกาหลีใต้ต้องเสาะหาอาชีพใหม่ทำ

ร้าน Café Moore อาจจะเป็นร้านกาแฟเพียงร้านเดียวในกรุงโซล ที่เมนูเขียนด้วยอักษรเบรล เมนูอักษรเบรลนี้ไม่ได้ทำขึ้นไว้ให้ลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำไว้ให้ลูกจ้างในร้านด้วย

Lee Seong-ju อายุสามสิบสี่ปี มีความพิการทางสายตาและทำงานที่ร้านกาแฟแ่ห่งนี้มานานสองปีแล้ว เธอ บอกว่า งานของเธอมีความท้าทายมากมาย

เธอบอกว่าตอนเริ่มทำงานใหม่ๆ เธอไม่สามารถวัดน้ำในเครื่องทำกาแฟได้ แต่เมื่อเริ่มชินกับงาน ก็เริ่มกะปริมาณน้ำในเครื่องทำกาแฟได้ดีขึ้น

ร้านกาแฟในกรุงโซลแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อฝึกอาชีพใหม่ให้แก่คนพิการทางสายตาในเกาหลีใต้

เป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว ที่คนตาบอดในเกาหลีใต้มีสิทธิพิเศษตามกฏกหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุให้งานนวดตัวเป็นงานเฉพาะของคนตาบอดเท่านั้น คนสายตาปกติไม่สามารถทำงานนี้ได้ มาปัจจุบันคนตาดีที่ทำงานในธุรกิจนวดตัวกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขกฏหมายข้อนี้

ตอนที่มีการเรียกร้องเรื่องนี้ครั้งสุดท้าย คนสานตาพิการต่างออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อปกป้องสิทธิ์ตามกฏหมายรัฐธรรมนูญของตน

การประท้วงเมื่อสี่ปี่ที่แล้วเกิดขึ้นที่หน้าศาลสูงสุดของประเทศ ผู้พิพากษาตัดสินให้คงรักษาสิทธิ์ของคนตาบอดนี้เอาไว้

และภายในปลายปีนี้ ศาลในเกาหลีใต้ต้องพิจารณาเรื่องนี้ อีกครั้งว่าจะยังคงปกป้องสิทธิ์ของคนตาบอดให้ผูกขาดอาชีพนวดตัวต่อไป หรือ จะพิจารณาเข้าข้างฝ่ายเสียงคนส่วนใหญ่

Na Eun-moon เป็นผู้ฝึกสอนแห่งสมาคมคนนวดตัวตาบอดแห่งเกาหลีใต้ Korea Blind Masseurs เขาบอกว่า สำหรับคนนวดตัวตาบอดที่ได้รับใบอนุญาติหลายพันคน ไม่มีอาชีพอื่นที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่พวกเขานอกเหนือไปจากอาชีพนวดตัว

เขากล่าวว่าสำหรับคนตาบอดที่ทำอาชีพนวดตัวมานาน พวกเขาไม่สามารถหางานอื่นที่มีค่าตอบแทนดีเท่ากับอาชีพนวดตัว คนตาบอดไม่มีทางเลือกอาชีพมากนัก

คุณ Choi Dong-ik แห่งสหภาพแรงงานคนตาบอด (Blind Union) กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า คนสายตาดีที่ที่ทำงานเป็นพนักงานนวดตัว แอบทำงานด้านนี้อย่างลับๆตามสถานออกกำลังกาย ร้านสปาและร้านเซาน่า ทำใ้ราคาค่าบริการนวดตัวถูกลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คนตาบอดที่ทำงานด้านนวดตัว มีรายได้ลดลงครึ่งหนึ่ง

เขาบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนาอาชีพใหม่ๆให้แก่คนตาบอด ทุกวันนี้ งานนวดตัวกลายเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยรุ่ง มีร้านนวดตัวจำนวนมากอาจต้องปิดกิจการ เขาบอกว่า คนตาบอดในเกาหลีใต้ต้องการอาชีพอื่นทำ

เขาบอกว่า สหภาพแรงงานคนตาบอดกำลังฝึกอบรมคนสายตาพิการให้ทำงานด้านควบคุมคุณภาพสินค้าประเภทอุปกรณ์ทางด้านเสียงต่างๆ ทางสหภาพยังว่าจ้างพนักงานสายตาพิการทำงานซ่อมหูฟังที่ใช้แล้วจากบริษัทสายการบินต่างๆด้วย แต่เขาคิดว่างานในร้านกาแฟก็เป็นความคิดไม่เลว เพราะธุรกิจร้านกาแฟกำลังเป็นที่นิยมในเกาหลีใต้ และเขาหวังว่าจะมีร้ายกาแฟที่ยินดีจ้างคนสายตาพิการอย่างที่ร้านกาแฟมัวร์กำลังดำเนินการ

ขณะนี้ทางสหภาพคนตาบอดเกาลีใต้กำลังมองหานักลงทุนรายใหม่เข้าร่มเปิดสาขาร้าน café moore

XS
SM
MD
LG