ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักดาราศาสตร์สำรวจพบดวงเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลกเรา เป็นครั้งแรก


นักดาราศาสตร์สำรวจพบดวงเคราะห์ขนาดใกล้เคียงกับโลกเรา เป็นครั้งแรก

นักดาราศาสตร์ที่ใข้กล้องดูดาวอวกาศ Kepler ขององค์อารอวกาศสหรัฐ NASA สำรวจพบ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดใกล้เคียงกับโลกเรา 2 ดวง โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่อยู่ห่างออกไปราว 950 ปีแสง แม้ดาวเคราะห์ดังกล่าว มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ แต่นักดาราศาสตร์กล่าวว่า การค้นพบนี้ เป็นหลักหมายหนึ่งของการทำงานที่ดำเนินมาเกือบ 3 ปีในการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้คล้ายโลกเรา

นักดาราศาสตร์ที่ใข้กล้องดูดาวอวกาศ Kepler ขององค์อารอวกาศสหรัฐ NASA สำรวจพบ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดใกล้เคียงกับโลกเรา 2 ดวง โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่อยู่ห่างออกไปราว 950 ปีแสง แม้ดาวเคราะห์ดังกล่าว มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ แต่นักดาราศาสตร์กล่าวว่า การค้นพบนี้ เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นหลักหมายหนึ่งของการทำงานที่ดำเนินมาเกือบ 3 ปีในการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้คล้ายโลกเรา


ดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวแข็งเป็นหินเหมือนโลกเรา 2 ดวง ที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้ว่า Kepler 20e กับ Kepler 20f นี้โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ในระยะใกล้มาก และมีอุณหภูมิสูงมาก Kepler 20e มีอุณหภูมิสูงถึง 760 องศาเซลเชียส ซึ่งทำให้แก้วละลายได้ ส่วน Kepler 20f อุณหภูมิสูงราว 427 องศาเซลเชียส ใกล้เคียงกับดาวพุธ ดาวเคราะห์ดวงในสุดของระบบสุริยะของเรา

กล้องดูดาวอวกาศ Kepler ซึ่งโคจรอยู่ในวงโคจรกว้างไกลรอบดวงอาทิตย์ กำลังช่วยนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิต

กล้องดูดาวอวกาศ Kepler ซึ่งตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาวเยอรมัน Johannes Kepler กำลังกวาดจับภาพห้วงอวกาศเฉพาะขอบเขตหนึ่งที่มีดาวฤกษ์อยู่ราว 150,000 ดวง เพื่อตรวจหาดาวเคราะห์คล้ายโลกที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ในระยะที่เหมาะสมที่จะทำให้มีอุณหภูมิที่เอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งมีชีวิต เช่น มีพื้นผิวเปลือกนอกแข็งตัวเป็นหินแล้ว และมีแหล่งน้ำในรูปของเหลวเป็นต้น

เมื่อต้นเดือนนี้ นักวิทยาศาสตร์อีกคณะหนึ่งที่ใช้กล้องดูดาวอวกาศ Kepler เช่นกัน ตรวจพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ในระยะที่เอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งมีชีวิต คือมีอุณหภูมิน่าสบายที่ราว 22 องศาเซลเชียส ใช้เวลา 290 วันในการโคจรรอบดาวฤกษ์ดวงแม่ ซึ่งค่อนข้างใกล้กับเวลาที่โลกเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ดาวเคราะห์ที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อให้ว่า Kepler 22b ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกเรา 2 เท่า

การค้นพบดาวเคราะห์ 2 ดวงหลังนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอ ๆ กับโลกและมีพื้นผิวเป็นของแข็งคล้ายโลก นอกระบบสุริยะ ซึ่งนักดาราศาสตร์เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่บ่งชี้ว่า กล้องดูดาวอวกาศ Kepler มีกำลังสูงพอที่จะสามารถสำรวจตรวจพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กขนาดโลกเราได้

XS
SM
MD
LG