ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวเคนยาวิตกเรื่องที่รัฐบาลยอมให้ต้มเหล้าเถื่อน chang’aa ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย


รัฐบาลเคนยาพยายามส่งเสริมให้สาธารณชนมีสุขภาพดีขึ้นโดยการอนุญาตให้ต้มเหล้า chang’aa ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่เคนยาเชื่อมั่นว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยให้ควบคุมเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ชาวเคนยาผู้ยากจนนิยมดื่มกันนั้นได้

รัฐบาลเคนยาพยายามปราบการต้มเหล้าเถื่อน chang’aa มาหลายปี แต่ไม่ประสพผลสำร็จ การดื่มเหล้าที่ว่านี้ก่อให้เกิดวิฤติการณ์ด้านสาธารณสุขขนาดย่อมในเคนยา เหล้า chang’aa ที่ลักลอบกลั่นออกขายนั้นทำให้ผู้ดื่มตาบอดและตายได้ ตอนช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งของเดือนที่แล้ว ราษฎรในย่านชุมชนแออัด Kibera ในกรุง Nairobi เสียชีวิตไป 17 รายเพราะดื่มเหล้าเถื่อนที่ว่านี้

แม้ตำรวจเคนยาจะพยายามจู่โจมโรงกลั่นและผับต่างๆมากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถทำให้ราษฎรผู้ยากจนคลายความนิยมดื่มเหล้าเถื่อน chang’aa ได้ เรื่องดังกล่าวทำให้มีการนำกลวิธีใหม่มาใช้ คือการอนุญาตให้ผลิตเหล้าชนิดนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ในวันพุธ ประธานาธิบดีเคนยา เอ็มวาอิ คิบาคิ ( Mwai Kibaki ) ลงนามในรัฐบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้แทนที่รัฐบัญญัติห้ามผลิตเหล้า chang’aa และอนุญาตให้จำหน่ายเหล้าดังกล่าวในตลาดได้ ผู้แถลงข่าวของบริษัท Kenya Wine Agencies Limited กอร์ดอน มูตูจี (Gordon Mutugi)แสดงความยินดีที่รัฐบาลทำเช่นนั้นและว่ากฎข้อบังคับใหม่จะทำให้ชาวเคนยาปลอดภัยมากขึ้น

กฎหมายใหม่ระบุให้กลั่นเหล้า chang’aa ที่โรงกลั่นสุราที่มีใบอนุญาตและให้บรรจุเหล้านั้นในขวดที่ใส่เหล้านั้นได้มากกว่า 250 มิลลิลิตร อีกทั้งห้ามจำหน่ายให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่คุณกอร์ดอน มูตูจี และคนอื่นๆคิดว่ารัฐบัญญัติฉบับนั้นจะไม่ทำให้การกลั่นเหล้าที่ว่านั้นยุติลงทั้งนี้เพราะมีปัญหาหลายประการรวมทั้งเรื่องที่รัฐบัญญัติมิใด้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตเหล้า chang’aa ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพราะไม่มีมาตรฐานสำหรับเหล้าดังกล่าวให้ยึดถือนั่นเอง เหล้าชนิดนั้นมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่มากเหลือเกินทั้งนี้เพราะมีการเติมสารเคมีอย่างเช่น เมธิลแอลกอฮอล์ หรือ เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องบินไอพ่น

แหล่งข่าวในกระทรวงสาธารณสุขเคนยาเป็นห่วงกังวลว่ากฎหมายดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนตลาดเหล้าเถื่อนเพราะถ้ามีการบังคับให้ผลิตเหล้า chang’aa ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบริโภคและความปลอดภัยแล้ว คนที่ติดเหล้าชนิดนั้นจะไม่ดื่มเพราะขาดรสชาติของสารเคมีที่เป็นอันตราย

สสเขตเชปาลุนกู ไอแส็ก รูโต บอกกับ วอยซ ออฟ อเมริกาว่ารัฐบัญญัติฉบับนั้นจะทำให้คนเข้าใจผิดและจะส่งเสริมให้คนดื่มเหล้า chang’aa ที่ผสมสารเคมีที่เป็นอันตรายเพราะเข้าใจว่าเหล้า chang’aa ที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้นกลั่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย สส ไอแส็ก รูโต กำลังพิจารณาที่จะเสนอบทแก้ไขรัฐบัญญัติฉบับนั้น ซึ่งจะห้ามการบริโภคเหล้า chang’aa และเก็บข้อบัญญัติอื่นๆที่เขามองเห็นว่าเป็นวิธีการควบคุมเหล้าที่ดีนั้นเอาไว้

รัฐบัญญัติฉบับนั้นนอกจากจะอนุญาตให้กลั่นเหล้า chang’aa ได้แล้ว ยังให้บริการบำบัดการติดเหล้าดังกล่าวสำหรับผู้ที่ชอบดื่มเป็นอาจินต์และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ตามเครื่องจำหน่ายสินค้าบางชนิดที่ใช้หยอดเหรียญ อีกทั้งยังมีบทลงโทษจำคุกหนึ่งปี และปรับอีกเกือบสองพันเหรียญสหรัฐสำหรับผู้ที่ต้องคำพิพากษาว่ามีความผิดฐานจำหน่ายเหล้าให้แก่ผู้เยาว์ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG