ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Kent State’s Thai Ensemble ภารกิจเผยแพร่ดนตรีไทยสู่หัวใจอเมริกัน


มหาวิทยาลัยเค้นท์ สเตท (Kent State University) รัฐโอไฮโอ เป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในสามแห่งในสหรัฐฯ ที่เปิดสอนดนตรีไทยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี Thai ensemble หรือวิชาวงดนตรีไทยที่เน้นดนตรีปี่พาทย์ เปิดเป็นวิชาเลือก ภายใต้การกำกับดูแลของ ผศ.ดร.ไพรวัลย์ นาหนองขาม อาจารย์มานุษยดุริยางควิทยา (ethnomusicology) มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมุ่งหวังที่จะให้ดนตรีไทยเป็นสิ่งเชื่อมโยง จรรโลงใจ และเปิดโลกทางสังคมวัฒนธรรมของผู้คนทั้งสองประเทศ
XS
SM
MD
LG