ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนประเมินผลคืบหน้าของการเจรจาอาเซียน-จีนเพื่อจัดทำกฎข้อบังคับในทะเลจีนใต้


中国与东盟开会讨论南中国海行为准则(美国之音视频截图)
中国与东盟开会讨论南中国海行为准则(美国之音视频截图)
กฎข้อบังคับหรือ Code of Conduct นี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและลดการประจัญหน้าเรื่องอธิปไตยในทะเลจีนใต้


คุณกวี จงกิจถาวร นักข่าวอิสระและนักวิจัยอาวุโสของ Institute of Security and International Studies จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งไปร่วมการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “Building a People-Centered ASEAN: United States, ASEAN and EAS Perspectives” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย American University ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และ Asia Foundation ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ให้ความเห็นกับจำเริญ ตัณฑ์สมบุญของ VOA ภาคภาษาไทย เกี่ยวกับผลคืบหน้าของการประชุมระหว่างสมาคมอาเซียนกับจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือเรื่องการจัดทำกฎข้อบังคับ หรือ Code of Conduct ในทะเลจีนใต้ รวมทั้งบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานระหว่างสมาคมอาเซียนกับจีน

ติดตามรับฟังบันทึกการสนทนาเรื่องนี้ได้จากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ
XS
SM
MD
LG