ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ญี่ปุ่นยืนยันต่อประเทศต่าง ๆ ว่า ผลิตผลอาหารส่งออกของตนไม่ได้เปื้อนปนสารกัมมันตรังสีถึงระดับที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด


ญี่ปุ่นยืนยันต่อประเทศต่าง ๆ ว่า ผลิตผลอาหารส่งออกของตนไม่ได้เปื้อนปนสารกัมมันตรังสีถึงระดับที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

ญี่ปุ่นยืนยันต่อประเทศต่าง ๆ ว่า ผลิตผลอาหารส่งออกของตนไม่ได้เปื้อนปนสารกัมมันตรังสีถึงระดับที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ในการประชุมหารือกับรัฐมนตรีของประเทศภาคีสมาคม ASEAN ที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซีย ในวันเสาร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศญี่ปุ่น ทาเคอิ มัตสุโมโต กล่าวกับบรรดารัฐมนตรีของภาคี ASEAN ว่า ญึ่ปุ่นได้ดำเนินการเป็นอย่างดีในการจัดการกับปัญหาการเปื้อนปนดังกล่าว และผลิตผลอาหารส่งออกของญี่ปุ่นปลอดภัยสำหรับการบริโภค ในการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ปุ่นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศภาคีอาเซียน 10 ประเทศประกาศว่า จะให้ความสนับสนุนแก่ญี่ปุ่นในยามวิกฤติ เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ญี่ปุ่นมีความเอื้อเฟื้ออย่างยิ่งและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการหึความสนับสนุนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ญี่ปุ่นยืนยันต่อประเทศต่างๆ ว่า ผลิตผลอาหารส่งออกของตนไม่ได้เปื้อนปนสารกัมมันตรังสีถึงระดับที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด ในการประชุมของประเทศภาคีสมาคม ASEAN ที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซีย ในวันเสาร์ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศญี่ปุ่น ทาเคอิ มัตสุโมโต กล่าวกับบรรดารัฐมนตรีของภาคี ASEAN ว่า ญึ่ปุ่นได้ดำเนินการเป็นอย่างดีในการจัดการกับปัญหาการเปื้อนปนดังกล่าว และผลิตผลอาหารส่งออกของญี่ปุ่นปลอดภัยสำหรับการบริโภค

ขณะที่มีประเทศต่างๆ มากขึ้นหวาดเกรงอันตรายจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีที่ไปเปื้อนปนในสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าปรมาณูที่เสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม และห้ามการนำเข้าอาหารจากบางเขตของญี่ปุ่นอย่าง นมเนย ไข่ เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้นั้น ญี่ปุ่นขอให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่จากความหวั่นกลัว ประเทศที่ห้ามนำเข้าอาหารบางส่วนจากญี่ปุ่นนั้นเหล่านั้น รวมทั้ง สหรัฐ แคนาดา จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไทยและอีกหลายประเทศ

สหรัฐและหลายประเทศ รวมทั้ง อินเดีย และอินโดนีเซีย ขอให้ญี่ปุ่นรับรองผลิตผลอาหารส่งออกว่าปลอดสารพิษ แต่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นบอกว่า ไม่อาจทำเช่นนั้นได้ แต่ญี่ปุ่นจะออกใบรับรองให้ได้ว่าอาหารนั้นๆ มาจากบริเวณส่วนไหนของญี่ปุ่น และจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระดับกัมมันตภาพรังสีในบรรยากาศ น้ำและดิน ซึ่งการญี่ปุ่นทำอยู่แล้วทุกวัน และมีความโปร่งใสที่รับรองได้ในเรื่องนี้

การส่งออกอาหารที่ลดลงอย่างฮวบฮาบ เป็นเพียงความสูญเสียอย่างหนึ่งในหลาย ๆ อย่างที่ญี่ปุ่นประสบเนื่องจากภัยพิบัตินั้น มีคนเสียชีวิตและยังหาไม่พบเกือบ 28,000 คน และมากกว่า 150,000 คน อาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราว ทางการญี่ปุ่นประเมินมูลค่าความเสียหายที่ราว 190,000 ล้านถึง 295,000 ล้านดอลล่าร์ หรือราว 5 % ของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ แล้วยังจะมีความสูญเสียเพิ่มอีกในระยะยาวจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าปรมาณูดังกล่าวด้วย

ในการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ปุ่นที่กรุงจาการ์ตา ประเทศภาคีอาเซียน 10 ประเทศประกาศว่า จะให้ความสนับสนุนแก่ญี่ปุ่นในยามวิกฤติ เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ญี่ปุ่นมีความเอื้อเฟื้ออย่างยิ่งและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการหึความสนับสนุนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG