ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ญี่ปุ่นเปิดเผยยุทธศาสตร์กลาโหมใหม่ที่เพิ่มการซื้ออาวุธและวางแนวทางการส่งออกยุทโธปกรณ์ด้วย


ญี่ปุ่นเปิดเผยยุทธศาสตร์กลาโหมใหม่ที่เพิ่มการซื้ออาวุธและวางแนวทางการส่งออกยุทโธปกรณ์ด้วย หน่วยที่จะได้รับการเพิ่มศักยภาพหลักคือกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (Self-Defense Forces)

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ญี่ปุ่นกันงบประมาณ 2 แสน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อเครื่องบินจู่โจม พาหนะยกพลขึ้นบก เครื่องบินสอดแนมไร้คนขับ หรือ drone และเครื่องบินเตือนภัยด้วย

แน่นอนว่านโยบายดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความแข็งกร้าวของจีนในเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนเหนือทะเลจีนตะวันออก หลังจากที่จีนประกาศเขตระบุแจ้งเพื่อเตือนภัยทางอากาศเหนือบริเวณที่มีปัญหาเมื่อเดือนที่แล้ว

จีนกล่าวตอบโต้ญี่ปุ่นที่แถลงนโยบายกลาโหมครั้งล่าสุดนี้ โดยโยงถึงอดีตของญี่ปุ่นที่มีนโยบายก้าวร้าวช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ว่าญี่ปุ่นควรยอมรับความจริงของประวัติศาสตร์ และบอกว่ายุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นสะท้อนทิศทางด้านลบของนโยบายญี่ปุ่น

นักวิชาการเช่น Jeff Kingston จากมหาวิทยาลัย Temple ของญี่ปุ่นกล่าวว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นขึ้นของญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐ

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Daniel Schearf /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG