ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กรุงจาการ์ต้าประสบปัญหาการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่พลเมือง


กรุงจาการ์ต้าประสบปัญหาการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่พลเมือง
กรุงจาการ์ต้าประสบปัญหาการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่พลเมือง

กรุงจาการ์ต้าประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนคนยากจน อันเนื่องมาจากปัญหาโครงสร้างด้านสาธารณูปโภคที่สลับซับซ้อน

กรุงจาการ์ต้าก็เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อีกหลายเมืองทั่วโลกที่มีปัญหาเรื่องน้ำสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร และแม้องค์กรระหว่างประเทศจะพยายามยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้านการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่พลเมืองที่ยากจน แต่ผลที่ได้กลับไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาโครงสร้างด้านสาธารณูปโภคที่สลับซับซ้อน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งแพงเกินไป

ที่เขต Penjaringan หนึ่งในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในกรุงจาการ์ต้า ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดคือปัญหาใหญ่ที่สุด สิ่งที่บริษัท PT Palyja หนึ่งในผู้จัดหาน้ำสะอาดเอกชน 2 บริษัทพอจะทำได้ก็คือ จัดให้มีถังน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่หนึ่งถังสำหรับใช้ในชุมชน ใครที่ต้องการล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องเดินไปที่ถังน้ำนั้น โดยต้องเจียดเงินเป็นค่าน้ำที่ไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่

ปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชน Penjaringan เริ่มคลี่คลายลงเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อองค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ Mercy Corp เริ่มโครงการ Master Meter เพื่อติดตั้งถังแยกเชื่อมต่อท่อประปาไปยังครัวเรือนต่างๆ ที่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการติดตั้งเป็นเงินราว 20 ดอลล่าร์หรือประมาณ 600 กว่าบาท ซึ่งทำให้สมาชิกชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดกว่าเดิมได้อย่างสะดวก ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในกรุงจาการ์ต้านั้นมีจุดเริ่มมาจากโครงสร้างสาธารณูปโภคที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำให้สิ่งปฏิกูลต่างๆ จากมนุษย์และขยะมูลฝอยเล็ดลอดปะปนกับน้ำที่มาจากอ่างเก็บน้ำใหญ่บริเวณภูเขาซึ่งห่างไปราว 80 กิโลเมตร และแม้น้ำนั้นจะต้องผ่านการกลั่นกรอง จากสถานีจ่ายน้ำก่อนที่จะส่งผ่านไปยังบ้านเรือนต่างๆ แต่เนื่องจากเครือข่ายท่อประปาในกรุงจาการ์ต้า มีรูรั่วซึมมากมายและสกปรก จนน้ำที่มาถึงครัวเรือนมีปริมาณเพียงเล็กน้อยและไม่สามารถดื่มกินได้

คุณ Firdaus Ali เจ้าหน้าที่การประปากรุงจาการ์ต้าชี้ว่า ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งคือการเข้าถึงน้ำสะอาด เนื่องจากชุมชนคนยากจนหลายแห่ง ในกรงุจาการ์ต้าตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมาย การเชื่อมต่อท่อประปาจากชุมชนเหล่านั้นไปยังท่อประปาหลักจึงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ เพราะจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการให้ชุมชนเหล่านั้นกลายเป็นชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือการติดตั้ง Master Meter และหัวจ่ายน้ำดับเพลิงให้แก่ชุมชนที่ตั้งขึ้นอย่างผิดกฎหมายนั้น

นอกจากนี้ ตามชุมชนคนยากจนต่างๆที่มีถังน้ำส่วนกลาง จะมีกลุ่มคนที่ถือเอาสิทธิครอบครองถังน้ำนั้นไว้ แล้วเก็บเงินค่าธรรมเนียมกับชาวบ้านตามภาชนะบรรจุน้ำ โดยมักเป็นจำนวนเงินที่สูงลิบลิ่วสำหรับคนยากจน คุณ Ali ยังบอกด้วยว่า เมื่อองค์กร Mercy Corp เริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านน้ำในชุมชน Penjaringan บรรดานายหน้าค้าน้ำเหล่านั้นต่างบ่นว่ารายได้ของพวกตนลดลง

อินโดนีเซียไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีปัญหาน้ำลักษณะนี้ ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆก็กำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดและค่าน้ำมีราคาแพงเช่นเดียวกัน ส่วนทางองค์กร Mercy Corp เองก็บอกว่าไม่สามารถขยายโครงการ Master Meter ไปยังชุมชนอื่นๆ ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ ดังนั้น หนทางแก้ไขสำหรับปัญหาน้ำในกรุงจาการ์ต้าก็คือ รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการประปาโดยเร็ว แต่ในขณะที่มาตรการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น ชุมชนคนยากจนอย่างเช่น Penjaringan ก็ยังคงต้องจ่ายค่าน้ำแพงแลกกับปริมาณน้ำที่น้อยลงต่อไป

XS
SM
MD
LG