ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกิดการระเบิดที่โรงบำบัดกากสารปรมาณูในฝรั่งเศสซึ่งมีคนเสียชีวิต 1 คนขณะมีการประชุมขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนา


เกิดการระเบิดที่โรงบำบัดกากสารปรมาณูในฝรั่งเศสซึ่งมีคนเสียชีวิต 1 คนขณะมีการประชุมขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนา

เกิดการระเบิดที่โรงบำบัดกากสารปรมาณูในฝรั่งเศสซึ่งมีคนเสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บ 4 คน ขณะมีการประชุมขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนา ยังไม่ทราบสาเหตูของการระเบิด ในการประชุมคณะกรรมการขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียนั้น มีการหารือกันเรื่องความปลอดภัยด้านปรมาณู และระเบียบกฏเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านปรมาณูทั่วโลก นอกจากนั้น จะมีการหารือกันเรื่องโครงการปรมาณูของอิหร่าน ของเกาหลีเหนือ และของซีเรียด้วย

เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสชี้แจงว่า การระเบิดที่โรงบำบัดกากสารปรมาณูในภาคใต้ฝรั่งเศสในวันจันทร์ ซึ่งมีคนเสียชีวิต 1 คนและบาดเจ็บ 4 คนนั้น เป็นอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม และไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสี และไม่มีปฏิกรณ์ปรมาณูในสถานที่นั้น ยังไม่ทราบสาเหตูของการระเบิด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่มีการประชุมคณะกรรมการขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่กรุงเวียนนา และขณะที่กำลังมีความวิตกกันมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของพลังงานปรมาณูหลังเกิดวินาศภัยที่โรงไฟฟ้าปรมาณูฟูกุชิมาในญี่ปุ่นเนื่องจากแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคม

สหภาพยุโรปสั่งให้มีการตรวจสอบความทนทานของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูทุกเตาในยุโรป

ฝรั่งเศสเริ่มโครงการปรมาณูขนานใหญ่เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1970 สืบเนื่องมาจากวิกฤติการณ์น้ำมันในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างมาก ฝรั่งเศสซึ่งมีแหล่งทรัพยากรพลังงานน้อยมาก จึงหันไปหาพลังงานปรมาณู ในปลายทศวรรษ 1980 ฝรั่งเศสสร้างเตาปฏิกรณ์มากกว่า 50 เตา เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ และยังส่งกระแสไฟฟ้าออกไปให้ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปด้วย และฝรั่งเศสกลายเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานปรมาณูรายใหญ่อันดับสองของโลกและเป็นผู้ส่งออกกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลก

ในการประชุมคณะกรรมการขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียนั้น มีการหารือกันเรื่องความปลอดภัยด้านปรมาณู และระเบียบกฏเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านปรมาณูทั่วโลก

นอกจากนั้น จะมีการหารือกันเรื่องโครงการปรมาณูของอิหร่าน ของเกาหลีเหนือ และของซีเรียด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG