ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กลุ่มประเทศ P 5+1 กับอิหร่านบรรลุข้อตกลงขั้นต้นเรื่องโครงการนิวเคลียร์


กลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกหกประเทศซึ่งประกอบด้วยสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน รัสเซีย และเยอรมนีหรือที่เรียกว่ากลุ่ม P 5+1 กับอิหร่าน สามารถบรรลุความตกลงขั้นต้นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ได้เมื่อเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่นครเจนีวา หลังจากที่มีข้อพิพาทโต้แย้งมานานในเรื่องที่อิหร่านอ้างว่าตนมีสิทธิในการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมซึ่งอาจนำไปใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ แต่สหรัฐฯ ชี้ว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิในเรื่องนี้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ยืนยันว่าไม่มีความตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวในข้อตกลงขั้นต้นฉบับนี้

สหรัฐฯ ระบุว่าตามข้อตกลงขั้นต้นนี้อิหร่านยอมที่จะทำลายแร่ยูเรเนียมทั้งหมด ซึ่งมีความบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถนำไปใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ ยุติการผลิตแม้กระทั่งแร่ยูเรเนียมที่มีความบริสุทธิ์ในระดับต่ำกว่า ยุติการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียม และระงับการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ๆ ที่สามารถใช้ผลิตแร่พลูโตเนียม ที่อาจนำไปใช้เพื่อสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกัน รวมทั้งอิหร่านยอมให้มีการตรวจสอบสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของตนด้วย และในทางกลับกันสหรัฐฯ กับประชาคมระหว่างประเทศจะไม่ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ต่ออิหร่านในช่วงหกเดือนของข้อตกลงนี้ และจะระงับมาตรการลงโทษในเรื่องทองคำและสินแร่มีค่าอื่นๆ ของอิหร่าน รวมทั้งต่ออุตสาหกรรมรถยนต์และสินค้าออกด้านปิโตรเคมีด้วย แต่มาตรการลงโทษด้านการส่งออกน้ำมันและภาคการเงินของอิหร่านจะยังคงอยู่ต่อไป

นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าการนำข้อตกลงขั้นต้นนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อแสดงให้ผู้ที่ยังเคลือบแคลงสงสัยเห็นว่าข้อตกลงนี้สามารถใช้บังคับได้ และว่าการเจรจาในรอบต่อไปเพื่อทำความตกลงฉบับสมบูรณ์เพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างถาวรในลักษณะที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก ในขณะนี้นอกจากสมาชิกพรรครีพับริกันบางคนในสหรัฐฯ แล้ว อิสราเอลและบางประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียเชื่อว่าอิหร่านอาจไม่ยอมรับข้อจำกัดควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของตนหลังจากที่ได้รับการผ่อนผันเรื่องมาตรการลงโทษในขั้นต้นนี้แล้ว
XS
SM
MD
LG