ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิสัยทัศน์ปลัดกระทรงการคลัง”มองอนาคตและโอกาสการค้าของไทยและเอเซียนกับกลุ่มประเทศ BRICS”


วิสัยทัศน์ปลัดกระทรงการคลัง”มองอนาคตและโอกาสการค้าของไทยและเอเซียนกับกลุ่มประเทศ BRICS”
วิสัยทัศน์ปลัดกระทรงการคลัง”มองอนาคตและโอกาสการค้าของไทยและเอเซียนกับกลุ่มประเทศ BRICS”

ปลัดกระทรวงการคลังของไทยในฐานะประธานกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลกหรือ World Bank ที่กรุงวอชิงตัน ให้สัมภาษณ์กับวีโอเอภาคภาษาไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพสูงของโลก

แม้กลุ่มอาเซียนจะถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แต่การรวมกลุ่มของประเทศที่เรียกว่า BRICS ซึ่งประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญ เพราะทุกประเทศในกลุ่มล้วนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีบทบาทอย่างมากต่อภาวะเศรษฐกิจโลก

นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตัน ให้สัมภาษณ์กับวีโอเอภาคภาษาไทยเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนกับกลุ่ม BRICS ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการค้าของไทยและอาเซียน ที่จะมีตลาดการค้าใหม่ๆเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตลาดยุโรปหรืออเมริกาเพียงด้านเดียว

XS
SM
MD
LG