ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวารสารศาสตร์ไทยวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส ชี้ว่าแม้จะมีปัญหาหลายด้าน แต่เป็นบริการสังคมที่ขาดไม่ได้สำหรับชุมชนไทยที่นั่น


นักวารสารศาสตร์ไทยวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส ชี้ว่าแม้จะมีปัญหาหลายด้าน แต่เป็นบริการสังคมที่ขาดไม่ได้สำหรับชุมชนไทยที่นั่น
นักวารสารศาสตร์ไทยวิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส ชี้ว่าแม้จะมีปัญหาหลายด้าน แต่เป็นบริการสังคมที่ขาดไม่ได้สำหรับชุมชนไทยที่นั่น

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัยแห่งคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนจากมูลนิธิอิสรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย วิสคอนซิ่น วิทยาเขตแมดิสัน ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ด้านสื่อมวลชนในสหรัฐ นักวิชาการไทยผู้นี้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อไทย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ตามชุมชนไทยในอเมริกา และได้ให้ความเห็นไว้ในการให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทย เชิญติดตามรับฟัง

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา บูรณเดชาชัยแห่งคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนจากมูลนิธิอิสรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย วิสคอนซิ่น วิทยาเขตแมดิสัน ให้ไปเพิ่มพูนความรู้ด้านสื่อมวลชนในสหรัฐ นักวิชาการไทยผู้นี้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อไทย โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ตามชุมชนไทยในอเมริกา และได้ให้ความเห็นไว้ในการให้สัมภาษณ์กับ นิตยา มาพึ่งพงศ์ของ Voice of America ภาคภาษาไทย

XS
SM
MD
LG