ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รมว.เกษตร เชื่อสินค้าเกษตรไทยไม่กระทบในช่วงสงครามการค้าโลก


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เปิดเผยกับ VOA ภาคภาษาไทย ถึงมุมมองของสินค้าเกษตรไทย ภายใต้สถานการณ์สงครามการค้าในหลายพื้นที่ทั่วโลกว่า จะเป็นโอกาสในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยที่สำคัญ โดยเฉพาะข้าวและยางพารา และเป็นการบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำภายในประเทศ

นอกจากนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย จะใช้เวทีการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ในวันพุธนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือในระดับกระทรวงเกษตรของทั้ง 2 ชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร หรือ Strategic Agricultural Dialogue ในวาระครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์การทางทูตไทย-สหรัฐฯ

ส่วนความกังวลถึงประเด็นการนำเข้าหมูจากสหรัฐฯ ที่สร้างความตึงเครียดด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างทั้ง 2 ชาติในช่วงที่ผ่านมา นายกฤษฎา บอกว่า ได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือนกว่าจะเสร็จสิ้น แต่ก็มั่นใจว่าจะมีทางออกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทั้งไทยและสหรัฐฯในเรื่องนี้

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ในวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ เพื่อผลักดันความร่วมมือยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร และรับฟังข้อเสนอแนะจากฝั่งสหรัฐฯด้านสินค้าเกษตรของไทย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรของไทย ให้ลดการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร

รวมทั้งจะใช้เวทีนี้ ในการขยายโอกาสทางการค้าในหารือกับตัวแทนภาคเอกชนสหรัฐฯ เพื่อผลักดันการค้าและลงทุนในกลุ่มสินค้าเกษตรและที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

XS
SM
MD
LG