ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสัมภาษณ์อาจารย์ศศิกาญจน์ ลิมปิติเกี่ยวกับโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน”


การสัมภาษณ์อาจารย์ศศิกาญจน์ ลิมปิติเกี่ยวกับโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน”
การสัมภาษณ์อาจารย์ศศิกาญจน์ ลิมปิติเกี่ยวกับโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน”

การสัมภาษณ์อาจารย์ศศิกาญจน์ ลิมปิติ ผู้ประสานงานของโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” ซึ่งเป็นโครงการที่พยายามเชื่อมช่องว่างระหว่างเยาวชนในภาคใต้ของประเทศไทยกับสังคมและวัฒนธรรมในส่วนอื่นๆของประเทศ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศไทย

อาจารย์ศศิกาญจน์ ลิมปิติ จากคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ไปดูงานเรื่องการอาสาสมัคร

อาจารย์ศศิกาญจน์ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับงานอาสาสมัครที่ทำอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประสานงานให้กับโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” ของกองทัพอากาศไทยที่พยายามจะเชื่อมช่องว่างทางสังคมและวัฒนธรรมกับเยาวชนไทยในภาคใต้ โครงการนำเยาวชนจากภาคใต้ขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อให้เห็นการอยู่ร่วมได้กันอย่างสันติระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านชาติพันธุ์และศาสนา

XS
SM
MD
LG