ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสัมภาษณ์ดร.กานต์ บุญศิริและคุณธนวรรณ ชุมแสง ผู้เข้าร่วมโครงการ International Visitor Leadership Program


Voice of America ภาคภาษาไทย สัมภาษณ์ดร.กานต์ บุญศิริและคุณธนวรรณ ชุมแสง ซึ่งเข้าร่วมในโครงการ International Visitor Leadership Program ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

Voice of America ภาคภาษาไทย มีโอกาสต้อนรับผู้เยี่ยมเยือน 2 ท่านคือ ดร.กานต์ บุญศิริ ผอ.โครงการฯ วิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (CID) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และคุณธนวรรณ ชุมแสง ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมายังสหรัฐตามโครงการ International Visitor Leadership Program ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม

International Visitor Leadership Program คือโครงการที่เชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาอาชีพในหลายประเทศ เพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ โดยหัวข้อหลักของโครงการครั้งนี้คือเรื่องของบทบาทของรัฐบาลทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีต่อการเลือกตั้ง

ในโอกาสนี้ ทรงพจน์ สุภาผล ของวีโอเอภาคภาษาไทย ได้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว รวมทั้งมุมมองที่มีต่อการเมืองสหรัฐในช่วงเลือกตั้งเปรียบเทียบกับการเมืองไทย

XS
SM
MD
LG