ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด เดินทางเยือน VOA


เมื่อเร็วๆนี้ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมทำงานกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐ

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรวม 14 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานในหลายรัฐทั่วสหรัฐ โดยใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานด้านวิจัยการศึกษาร่วมกับ Indiana State University ในรัฐ Indiana ในแถบภาคกลางของสหรัฐ

ดร.แก้วเวียง นำนาผล ผอ.โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้นำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเดินทางมาดูงานในอเมริกาครั้งนี้ อธิบายถึงลักษณะของโครงการและกล่าวถึงเป้าหมายของโครงการและสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาดูงานในสหรัฐครั้งนี้

ดร.ธนาภรณ์ พันทวี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ Indiana State University ในรัฐ Indiana ตลอดจนโครงการที่ใช้ชื่อว่า LERT และผลพวงจากการดูงานที่มีต่อหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรแรกของทางมหาวิทยาลัย

ผช.ศ.ดร.ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ หนึ่งในสมาชิกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ พูดถึงอนาคตของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศกับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

รับฟังการพูดคุยสัมภาษณ์คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเดินทางเยือน VOA ได้จากการรายงานของคุณทรงพจน์ สุภาผล

XS
SM
MD
LG