ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์อลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ตอนที่ 2)


สัมภาษณ์อลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ตอนที่ 2)
สัมภาษณ์อลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (ตอนที่ 2)

เมื่อไม่นานมานี้ คุณอลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยี ท่านผู้ฟังที่สนใจ จะเปิดดูเว็บไซต์นี้ได้ที่ www.ostc.thaiembdc.org

คุณอลงกรณ์อธิบายถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้เว็บไซต์นี้ว่า เว็บไซต์นี้ จะให้ประโยชน์ ทั้งแก่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักศึกษา ตลอดจนนักธุรกิจผู้ประกอบการและ ประชาชนทั่วไป เป็นอย่างมาก

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หมายเลขโทรศัพท์ (202) 944-5202

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 02-333-3901

ชนิดา อังคณารักษ์​บันทึกการสัมภาษณ์มาเสนอ

XS
SM
MD
LG