ลิ้งค์เชื่อมต่อ

International Crisis Group เสนอให้ตั้งกลุ่มบุคคลระหว่างประเทศ ที่เป็นกลางช่วยเพื่อแก้ปัญหาการเมืองไทย


ระบบการเมืองของไทยได้ล่มสลายลง และไม่สามารถแก้ปัญหาความชัดแย้งได้ และการประจัญหน้ากันครั้งนี้ อาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ไม่มีการประกาศได้

ระบบการเมืองของไทยได้ล่มสลายลง และไม่สามารถแก้ปัญหาความชัดแย้งได้ และการประจัญหน้ากันครั้งนี้ อาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ไม่มีการประกาศได้

International Crisis Group ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงผลกำไรในกรุงบรัสเซลล์ของประเทศเบลเยี่ยมระบุว่า ระบบการเมืองของไทยได้ล่มสลายลง และไม่สามารถแก้ปัญหาความชัดแย้งได้ และการประจัญหน้ากันครั้งนี้ อาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ไม่มีการประกาศได้ จึงเสนอให้มีคณะคนกลางจากภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและรวมถึงผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยเข้าช่วยในการเจรจา

โดยกลุ่ม International Crisis Group นี้ยังชี้ด้วยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยคงไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยคลี่คลายข้อขัดแย้งครั้งนี้ได้ เพราะเป็นความขัดแย้งซึ่งสลับซับซ้อนกว่าที่ผ่านมา และการเข้าแทรกแซงที่ไม่ประสบความสำเร็จ จะเป็นผลเสียต่อชื่อเสียงและฐานะความเป็นผู้นำของสถาบันสูงสุดของไทยได้

International Crisis Group เสนอให้มีการตั้งกลุ่มบุคคลระหว่างประเทศระดับสูง ซึ่งมีบุคคลที่เป็นกลางของไทยเข้าร่วมด้วย เพื่อเจรจาให้รัฐบาลและกลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มขั้นตอนต่างๆ โดยทันทีเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรง เช่นปฏิบัติการทางทหาร และทำให้การประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่ในวงจำกัด เพื่อแสดงออกในเชิงสัญญลักษณ์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวกรุงเทพ และตั้งคณะกรรมการเอกภาพแห่งชาติขึ้น โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนของสังคม และคณะกรรมการดังกล่าวควรเริ่มการหารือ เพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติชั่วคราวเพื่อจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งถึงแม้เรื่องนี้อาจจะเป็นที่โต้แย้ง แต่ก็ไม่ควรเร่งรัดให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามข้อเรียกร้อง โดยรัฐบาลแห่งชาติชั่วคราวนี้ควรจะนำโดยผู้ที่มาจากรัฐสภา และประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นกลางจากส่วนต่างๆ ของสังคม นอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ยังควรช่วยจัดตั้งคณะทำงานอิสระขึ้นเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อวันที่ 10 เมษายน รวมทั้งเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆจากการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ ซึ่งเมื่อวิกฤติการณ์เฉพาะหน้าคลี่คลายลงด้วยการกลับคืนสู่สภาพสังคมที่ยึดหลักนิติธรรมแล้ว ก็ควรมีการหามาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจ และตรวจสอบความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายสำหรับเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ และทำให้การเมืองกลับคืนสู่เวทีของรัฐสภา และเริ่มชีวิตการเมืองขึ้นใหม่ด้วยการเลือกตั้ง และอาจจะด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อใช้แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งยกร่างขึ้นด้วยอิทธิพลจากฝ่ายทหาร

XS
SM
MD
LG