ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัยประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M


สัมภาษณ์ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัยประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M
สัมภาษณ์ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัยประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M

ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา เป็นวิศวกรวิจัยประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M ซึ่งทำการค้นคว้าวิจัยด้านระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System หรือระบบ ITS

ดร.ประพฤทธิ์ อธิบายถึงความเป็นมาในด้านการแก้ไขปัญหาการจราจร ติดขัดในเมืองไทย และอธิบายถึงระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ตลอดจนการนำระบบนี้ไปประยุกต์ ใช้ที่เมืองไทย

ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG