ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัย ประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M (ตอนที่ 2)


สัมภาษณ์ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัย ประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M (ตอนที่ 2)
สัมภาษณ์ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัย ประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M (ตอนที่ 2)

ดร.ประพฤทธิ์ ทรงจิตรักษา วิศวกรวิจัย ประจำสถาบัน Texas Transportation มหาวิทยาลัย Texas A&M ค้นคว้าวิจัยด้านระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transportation System หรือระบบ ITS และอธิบายถีงวิชาชีพการเป็นนักวิจัยในอเมริกา ตลอดจนสาเหตุที่เลือกมาสนใจค้นคว้า ด้านระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ

นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงวิชาชีพการเป็นนักวิจัยในอเมริกา และอธิบายถึงประเด็นปัญหาในด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เมืองไทย

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG