ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Preeti Sriratana นักพัฒนาด้านการศึกษาและสถาปนิกรุ่นใหม่แห่งนคร New York ให้สัมภาษณ์เรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็น young generation


Preeti
Preeti
Preeti Sriratana นักพัฒนาด้านการศึกษาและสถาปนิกรุ่นใหม่เชื้อสายไทยแห่งนคร New York ให้สัมภาษณ์เรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็น young generation

เขากล่าวว่านโยบายการศึกษาของประธานาธิบดี Barack Obama สะท้อนถึงความต้องการของนักเรียนที่มีเชื้อสายต่างชาติได้ดี ขณะที่นาย Mitt Romney จับประเด็นที่สำคัญด้านการปฏิรูปด้วยการลดบทบาทของสหภาพครู

คุณ Preeti โตในรัฐ Illinois จบปริญญาตรีจาก University of Illinois at Urbana Champaign ต่อจากนั้นศึกษาปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Columbia และปริญญาโทอีกใบหนึ่งด้านการบริหารสาธารณะที่มหาวิทยาลัย Harvard ขณะนี้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทออกแบบภัตตคารชั้นนำใน New York และเป็นกรรมการบริหารองค์การเพื่อการศึกษาของเด็กเชื้อสายเอเชียในสหรัฐบริเวณมหานคร New York ที่มีเชื่อว่า Apex for Youth

เขากล่าวว่าผู้มีสิทธิออกเสียงรุ่นใหม่ควรใส่ใจประเด็น เรื่องเศรษฐกิจเพราะครึ่งหนึ่งของเด็กเชื้อสายเอเชียในเขตเมือง New York อยู่ในสภาพยากจน และอีกเรื่องหนึ่งคือการเสริมศักยภาพด้านการศึกษา เพราะหนึ่งในสามของเด็กกลุ่มนี้เรียนจบมัธยมปลายช้าหรือไม่ก็จบเอาเสียเลย นอกจากนั้นยังเสริมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของคนรุ่นใหม่เชื้อสายคนต่างชาติเพราะ แม้ว่าตอนนี้คนกลุ่มนี้จะเป็นเสียงส่วนน้อย แต่ในอนาคตคนที่มีเชื้อสายต่างชาติจะเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมอเมริกัน

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานและเรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG