ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นายแพทย์ ปิยะพงษ์ วงษ์โกวิท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ประจำระบบการดูแลสุขภาพ Kaiser Permanente ตอนที่ 2


การรักษาพยาบาลคนไข้ในอเมริกา ปัจจุบันมีประเด็นสำคัญยิ่งที่กำลังเป็นที่โต้แย้งกันมากหลายประเด็นด้วยกันนายแพทย์ ปิยะพงษ์ วงษ์โกวิท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ประจำระบบการดูแลสุขภาพ Kaiser Permanente และโรงพยาบาลในระบบ 3 แห่งด้วยกันในเมือง Bethesda มลรัฐแมรี่แลนด์ อธิบายถึงประเด็นด้านการประกันสุขภาพ การให้การรักษาคนไข้แบบเป็นทีม และการให้ความรู้แก่คนไข้ว่า การรักษาคนไข้ในอเมริกา มักมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการรักษาแก่คนไข้ โดยไม่มีการปิดบังด้านการรักษาพยาบาล เพราะเกรงว่าคนไข้จะใจเสีย เหมือนในบางประเทศในอดีต

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG