ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์นายแพทย์ปิยะพงษ์ วงษ์โกวิท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ถึงสาเหตุที่เลือกมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้


ปิยะพงษ์ วงษ์โกวิท เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ประจำระบบการดูแลสุขภาพ Kaiser Permanente และโรงพยาบาลในระบบ 3 แห่งด้วยกันในเมือง Bethesda มลรัฐแมรี่แลนด์

นายแพทย์ ปิยะพงษ์ อธิบายถึง สาเหตุที่เลือกมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง และขั้นตอนการเป็นแพทย์ในอเมริกา ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG