ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล จิตรกรไทยในนครนิวยอร์ค


คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล (Pairoj Pichetmetakul) เป็นจิตรกรไทย ที่เพิ่งมีผลงานภาพเขียนออกแสดงที่โรงแรม Roger Smith ในนครนิวยอร์ค โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศิลปินไทย Thai Artists Alliance หรือกลุ่ม TAA เมื่อไม่นานมานี้

ภาพเขียนของคุณไพโรจน์เป็นภาพหน้าคน ที่นำลายไทยประกอบกับลวดลายศิลปะของจีน และลวดลายศิลปะตะวันตกมาผสมผสานเข้าด้วยกัน คุณไพโรจน์อธิบายถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพเขียน

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บัทึกมาเสนอ
XS
SM
MD
LG