ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker เล่าถึงความเป็นมาในการเป็นล่ามในอเมริกา


คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker เล่าถึงความเป็นมาในการเป็นล่ามในอเมริกา
คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker เล่าถึงความเป็นมาในการเป็นล่ามในอเมริกา

คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker เป็นศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่พูดภาษาต่างประเทศได้คล่องถึง 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น และภาษาลาว จนถึงกับสามารถประกอบอาชีพเป็นล่ามกฏหมาย แปลภาษาอังกฤษ ไทยและลาว ให้กับศาลแห่งต่างๆ ทั่วมลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ

นอกจากจะเป็นล่าม ทำหน้าที่แปลด้านกฏหมาย ให้แก่คู่กรณี ทั้งที่เป็นโจทก์ และจำเลย ตลอดจนทนายความ พยาน ผู้พิพากษา ลูกขุน และพนักงานศาลแล้ว คุณเบญจวรรณ ยังมีสำนักงานแปลเอกสารของตนเอง นอกจากนั้นก็ยังได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับกฏหมายไทยสำหรับชาวต่างชาติและหนังสือสอนภาษาไทยและลาวไว้อีกถึงเกือบ 30 เล่มด้วย

คุณเบญจวรรณเล่าถึงความเป็นมาในการเป็นล่ามในอเมริกา ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG