ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker เล่าถึงการทำหน้าที่เป็นล่ามกฎหมายไทยลาว ในสหรัฐอเมริกา


คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker เล่าถึงการทำหน้าที่เป็นล่ามกฎหมายไทยลาว ในสหรัฐอเมริกา

คนไทยที่มาอยู่ในอเมริกา ไม่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวชั่วคราว มาเรียนหนังสือ หรือย้ายถิ่นฐานมาปักหลักทำงานอยู่ในอเมริกา ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน ถูกตำรวจจับ ต้องมีคดีความไปขึ้นศาล หรือต้องเข้าโรงพยาบาล ปัจจัยประการหนึ่งที่จะทำให้เราเสียเปรียบ ได้แก่ ความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่จะสามารถเข้าใจภาษากฏหมายและภาษาแพทย์ได้

คุณเบญจวรรณ ภูมิแสน Becker ซึ่งเป็นล่ามกฏหมายไทยลาวทำหน้าที่แปลด้านกฏหมาย ให้แก่คู่กรณี ทั้งที่เป็นโจทก์ และจำเลย ตลอดจนทนายความ พยาน ผู้พิพากษา ลูกขุน และพนักงานศาล ในศาลแห่งต่างๆ ทั่วมลรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ อธิบายว่า ท่านผู้ฟังท่านใด ที่ต้องไปขึ้นศาลในอเมริกา โดยเฉพาะท่านที่ถูกจับและตกอยู่ในฐานะจำเลย มีสิทธิขอให้ศาล จัดหาล่ามมาให้ได้โดยทันที เพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบคู่กรณี

ส่วนผู้ที่ต้องไปเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ก็จะสามารถมีสิทธิใช้บริการล่ามได้เช่นเดียวกัน

ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG