ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียประท้วงแผนการเผาคัมภีร์กุระอานของโบส์ถแห่งหนึ่งในอเมริกา


ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียประท้วงแผนการเผาคัมภีร์กุระอานของโบส์ถแห่งหนึ่งในอเมริกา
ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียประท้วงแผนการเผาคัมภีร์กุระอานของโบส์ถแห่งหนึ่งในอเมริกา

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กันยายน ชาวมุสลิมหลายหมื่นคนชุมนุมประท้วงในอินโดนีเซีย คัดค้านแผนการณ์ของโบสถ์คริสต์ ชื่อ Dove World Outreach Center ในรัฐฟลอริด้า ซึ่งนักบวชชื่อ Terry Jones ได้เขียนหนังสือ “Islam is of the Devil” และประกาศทาง facebook เรียกร้องให้สมาชิกร่วมกันเผาคัมภีร์กุระอานในโอกาสครบรอบปีที่ 9 ของเหตุการณ์โจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 โดยนาย Rokhmat Labib

ประธานกลุ่มชาวอิลสามชื่อ Hizbut Tahrir Indonesia กล่าวว่าการเผาคัมภีร์จะเท่ากับเป็นการยั่วยุ และชาวมุสลิมจะไม่นิ่งเฉย แต่ก็ไม่ได้ระบุว่าจะมีมาตรการตอบโต้อย่างใด และถึงแม้ว่ากลุ่ม Pluralism Care Movement ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้นับถือหลายศาสนาจะเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงเพื่อยับยั้งการเผาคัมภีร์กุระอานและขอให้ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียใช้ความอดกลั้นก็ตาม แต่นาย Rokhmat Labib ประธานกลุ่มชี้ว่า ชาวมุสลิมไม่สามารถยอมรับเหตุผลข้ออ้างเรื่องการเผาคัมภีร์กุระอาน เพราะเป็นแหล่งที่มาของความรุนแรงได้ และว่าชาวมุสลิมไม่มีปัญหากับชาวคริสต์ ตราบเท่าที่ชาวคริสต์ไม่เข้าไปเผยแพร่ศาสนาในเขตของชาวมุสลิม และชาวมุสลิมไม่ได้บังคับให้ใครเปลี่ยนศาสนา ดังนั้นจึงไม่เหตุผลที่ใครจะรู้สึกว่าถูกคุกคามจากศาสนาอิสลาม

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG