ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อินเดียจะเลิกให้บริการโทรเลขตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม


การโทรเลขของอินเดียจะหันมาขยายบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแทน

บริการโทรเลขของอินเดียซึ่งเริ่มมานานถึง 163 ปีแล้วจะปิดตัวลงตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้เนื่องจากการขาดทุนสะสมถึง 250 ล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดปีหลัง ก่อนหน้านี้การส่งโทรเลขในอินเดียเป็นที่นิยมใช้กันเพราะอัตราการใช้โทรศัพท์ในประเทศอยู่ในระดับต่ำรวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตก็มีจำกัด แต่การเติบโตของโทรศัพท์มือถือในอินเดียในช่วงสิบปีหลังทำให้การส่งโทรเลขกลายเป็นเรื่องล้าสมัย และขณะนี้ผู้ใช้โทรเลขจะจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ต้องการหลักฐานของการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น

ในช่วงปี 2528 ซึ่งถือเป็นยุคทองของโทรเลขในอินเดียนั้นมีการส่งโทรเลขถึงปีละ 60 ล้านฉบับ แต่ในขณะนี้จำนวนโทรเลขที่ส่งลดลงเหลือเพียงวันละประมาณ 5,000 ฉบับ หรือราวหนึ่งล้านแปดแสนฉบับต่อปีเท่านั้น และจำนวนพนักงานของการโทรเลขอินเดียก็ลดลงจากที่เคยมีกว่า 12,000 คน เหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งพันคน อย่างไรก็ตามนาย Shamim Akhtar ผู้จัดการทั่วไปของการโทรเลขอินเดียกล่าวว่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าในอนาคตมนุษย์ทุกคนจะมีเสาอากาศติดที่ศีรษะเพื่อการสื่อสาร ทารกเกิดใหม่จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ประจำตัว และชุมสายโทรศัพท์ยุคใหม่อาจอยู่ในอวกาศ เป็นต้น แต่ในขณะนี้การโทรเลขของอินเดียกำลังสนใจเรื่องการขยายบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของอินเดียXS
SM
MD
LG