ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวมุสลิมในอินเดียสามารถลงทุนในตลาดหุ้นใหม่ซึ่งทำธุรกรรมภายใต้กฎหมาย Sharia ของอิสลาม


A woman speaks on her phone as she walks past the Bombay Stock Exchange (BSE) building in Mumbai (File Photo)
A woman speaks on her phone as she walks past the Bombay Stock Exchange (BSE) building in Mumbai (File Photo)

การเปิดตัวตลาดหุ้นใหม่ในอินเดียซึ่งทำธุรกรรมภายใต้กฎหมาย Sharia ของศาสนาอิสลาม ได้ช่วยเปิดโอกาสทางการลงทุนใหม่ๆให้แก่ชาวมุสลิมในอินเดีย ที่แม้ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู แต่ก็เป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

ตลาดหุ้นในอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การซื้อขายหุ้นยังเป็นปัญหายุ่งยากสำหรับชาวมุสลิม เนื่องจากกฎหมายอิสลามที่เรียกว่า Sharia ไม่อนุญาตให้ลงทุนในบริษัทที่ขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบหรือบริษัทที่เก็บดอกเบี้ยเพื่อหวังผลกำไร

แต่ไม่นานนี้บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ Bombay Stock Exchange ได้จัดทำรายชื่อหุ้นที่สามารถซื้อขายได้โดยไม่ขัดกับหลักการของกฎหมาย Sharia และด้วยความร่วมมือของสถาบันการเงินอิสลาม Taqwa Advisory and Shariah Investment Solutions จึงได้จัดตั้งดัชนีหลักทรัพย์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า BSE TASIS Sharia 50

คุณ Shariq Nisar ผอ.ฝ่ายวิจัยและปฏิบัติงานของ BSE TASIS บอกว่าเมื่อก่อนนั้น ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ได้เงินมาก็ซุกไว้ใต้หมอนใต้ที่นอน หลายคนลงทุนด้วยการซื้อทองหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้ คุณ Nisar ชี้ว่าดัชนีหุ้นใหม่จะช่วยให้ชาวมุสลิมสามารถนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นได้โดยไม่ละเมิดกฎหมาย Sharia เป็นการสร้างโอกาสด้านการลงทุนใหม่ๆให้กับชาวมุสลิมในอินเดีย

ตลาดหุ้นใหม่นี้จะผ่านการทบทวนตรวจสอบทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายอิสลาม โดยหุ้นของบริษัทที่ร่วมอยู่ในตลาดใหม่นี้มีมากมาย รวมถึงบริษัทใหญ่ๆของอินเดียอย่าง Reliance Industries

ปัจจุบันมีชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 150 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 13% ของประชากรทั้งประเทศ เชื่อว่าดัชนีหุ้น BSE TASIS Sharia 50 จะช่วยให้คนมุสลิมเหล่านั้นสามารถควบรวมเข้ากับภาคการเงินและการลงทุนของอินเดียได้อย่างเป็นทางการ หลังจากต้องอยู่วงนอกมานาน และไม่เพียงแต่ชาวมุสลิมในอินเดียเท่านั้น แต่ยังจะขยายไปถึงนักลงทุนชาวมุสลิมในตะวันออกกลางและประเทศอื่นๆที่ต้องการแสวงหาประโยชน์จากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของอินเดียอีกด้วย

XS
SM
MD
LG