ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักเศรษฐศาสตร์บางคนเห็นว่ามาตรฐานใหม่ด้านความยากจนของอินเดียจะไม่รวมคนขัดสนจำนวนมากไว้ในโครงการสวัสดิการสังคม


นักเศรษฐศาสตร์บางคนเห็นว่ามาตรฐานใหม่ด้านความยากจนของอินเดียจะไม่รวมคนขัดสนจำนวนมากไว้ในโครงการสวัสดิการสังคม

ในอินเดีย มาตรฐานใหม่ที่คณะกรรมการวางแผนกำหนดขึ้นมาสำหรับการประเมินความยากจน ถูกตำหนิอย่างรุนแรงโดยผู้ที่เห็นว่า มาตรฐานดังกล่าว จะไม่รวมคนขัดสนจำนวนมากไว้ในโครงการต่าง ๆ ในด้านสวัสดิการสังคม คณะกรรมการวางแผนของอินเดียแถลงชี้แจงต่อศาลสูงสุดว่า บุคคลที่สามารถจ่ายเงินสำหรับค่าอาหาร สุขภาพ และการศึกษาได้วันละราว 15 บาทหรือราว 450 บาทต่อเดือนในเขตชนบท จะไม่นับว่าป็นคนยากจน สำหรับระดับความยากจนในเขตเมืองนั้นสูงกว่าเล็กน้อยที่วันละราว 20 บาทหรือราว 600 บาทต่อเดือน บรรดานักรณรงค์และนักเศรษฐศาสตร์บางคนโจมตีมาตรฐานใหม่นี้ว่า ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามข้อมูลการประเมินของทางการอินเดียนั้น ราวหนึ่งในสามของประชากร 1,200 ล้านคนของอินเดีย มีฐานะยากจน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG