ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อินเดียใช้ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีร้ายแรงซึ่งหลายประเทศห้ามใช้ แต่ถือเป็นทางเลือกที่เกษตรกรยากจนในอินเดียต้องพึ่งพา


อินเดียใช้ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีร้ายแรงซึ่งหลายประเทศห้ามใช้ แต่ถือเป็นทางเลือกที่เกษตรกรยากจนในประเทศต้องพึ่งพา เรื่องนี้ได้รับความสนใจในช่วงนี้หลังจากนักเรียน 23 คนเสียชีวิตเพราะรับประทานอาหารของโรงเรียนที่มียาฆ่าแมลงเจือปน ก่อนหน้าในเดือนนี้

สารพิษที่พบในอาหารของเด็กอยู่ในแกงที่ใช้น้ำมันทำอาหารของโรงเรียนเป็นส่วนประกอบ เจ้าหน้าที่พบว่าภาชนะบรรจุน้ำมันเคยถูกใช้บรรจุยาฆ่าแมลงที่มีสาร monocrotophos

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า monocrotophos เป็นสารที่มีอัตรายร้ายแรง และประเทศเช่น สมาชิกสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และปากีสถานสั่งห้ามใช้ อย่างไรก็ตามตัวแทนจากภาคเกษตรอินเดียกล่าวว่าสารนี้มีราคาถูกกว่ายาฆ่าแมลงชนิดคล้ายกันถึง 5 เท่า ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของชาวนา ชาวสวน

แต่เกษตรกรอินเดียน้อยคนที่ปฏิบัติตามกฎเรื่องความปลอดภัยที่รัฐบาลกำหนด นอกจากนั้นบริษัทผู้ผลิตก็ไม่มีระบบเรียกคืนภาชนะบรรจุของยาฆ่าแมลงที่ใช้หมดแล้ว ส่วนผู้ที่นำภาชนะไปใช้ต่อก็ไม่รู้วิธีกำจัดพิษที่ตกค้างอยู่

แม้หลายฝ่ายจะเสนอทางเลือกให้มีการห้ามใช้สารเคมีร้ายแรงในยาปราบศัตรูพืช แต่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติเพราะอินเดียต้องการมีภาคเกษตรที่ช่วยผลิตอาหารมาตอบสนองความต้องการของประชาชนกว่าหนึ่งพันสองร้อยล้านคนด้วยต้นทุนที่ผู้บริโภครับได้ ในขณะที่สารเคมีร้ายแรงเช่น monocrotophos มีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุมราคาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำ

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Anjana Pasricha /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท

XS
SM
MD
LG