ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ศาลสูงอินเดียปฏิเสธที่จะให้การปกป้องสิทธิบัตรยาโรคมะเร็งของบริษัท Novartis จากสวิสเซอร์แลนด์


ศาลสูงอินเดียปฏิเสธที่จะให้การปกป้องสิทธิบัตรยาโรคมะเร็งที่ชื่อ Glivec ของบริษัท Novartis จากสวิสเซอร์แลนด์ นักเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคยินดีที่ศาลตัดสินเช่นนี้เพราะทำให้ราคายาต่ำลงและคนจนสามารถซื้อยารักษาโรคร้ายแรงได้ แต่ฝ่ายบริษัทเอกชนเห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อนวัตกรรมใหม่ๆ

การตัดสินที่มีขึ้นในวันจันทร์ทำให้การต่อสู้ทางกฎหมายเป็นเวลา 7 ปีระหว่างเจ้าหน้าที่อินเดียและ Novartis จบลง โดยที่ศาลเห็นว่ายา Glivecไม่ผ่านการทดสอบหลักสำคัญที่ยืนยันคุณสมบัติทางนวัตกรรมหรือการคิดค้นใหม่ๆที่จะมาเป็นเหตุผลให้ได้รับการปกป้องสิทธิบัตร

Anand Grover ทนายของ หน่วยงาน Cancer Aid Patients Association กล่าวว่าอินเดียมีกฎหมายที่เข้มงดเรื่องการพิทักษ์สิทธิบัตร แต่ยาที่พัฒนาเพียงเล็กน้อยจากสูตรเดิมไม่ควรได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิบัตร

Jennifer Kohn จากองค์การ Doctors Without Borders อินเดียเป็นประเทศผู้ผลิต 80% ของยาตำรับสามัญ (generic drugs) ทีใช้ในประเทศที่มีรายได้น้อยหลายประเทศ

ทางด้าน Ranjit Shahani ผู้บริหาร Novartis ที่อินเดียกล่าวว่าความกังวัลเรื่องสิทธิบัตรทำให้เงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไหลออกจากอินเดียไปสู่ประเทศจีนในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Ajana Pasricha /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG