ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลอินเดียจะใช้นโยบายจำหน่ายอาหารราคาต่ำแก่คนยากจน


รัฐบาลอินเดียมีนโยบายให้เงินอุดหนุนด้านอาหารเพื่อให้คนยากจนในประเทศซึ่งมีอยู่ถึงราวเกือบ 800 ล้านคนสามารถซื้อข้าว ข้าวสาลี และเมล็ดธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารได้คนละห้ากิโลกรัมต่อเดือนในราคาต่ำ แต่นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าช่องทางการแจกจ่ายอาหารของทางการที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นปัญหา และเปิดช่องทางให้กับการคอรัปชั่น รวมทั้งทำให้เกิดปัญหาการสูญเปล่าถึงราว 40 - 50 % ด้วย โดยนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีช่วยคนจนด้วยการจ่ายเงินโดยตรงให้แทน

แต่ชาวอินเดียซึ่งไม่ใช่นักวิชาการบางคนเห็นว่า รัฐบาลอินเดียนำนโยบายนี้มาใช้เพื่อหวังคะแนนนิยมทางการเมืองก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไป และบางคนก็ตั้งคำถามว่ารัฐบาลอินเดียจะหาเงินมาจากไหนสำหรับนโยบายการให้เงินอุดหนุนด้านราคาอาหารนี้ เพราะในที่สุดแล้วจะต้องมีการใช้เงินถึงอย่างน้อยสองหมื่นหนึ่งพันล้านดอลลาร์ หรือราวหกแสนสามหมื่นล้านบาทไทย

XS
SM
MD
LG