ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลผลิตข้าวและข้าวสาลีของอินเดียซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ปีนี้จะทำให้รัฐบาลไม่มีที่เก็บข้าวถึง 12 ล้านตันและเสี่ยงต่อความเสียหาย


ติดตามฟังรายงานเพิ่มเติมเรื่องผลผลิตข้าวและข้าวสาลีของอินเดียซึ่งมากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ แต่รัฐบาลมีปัญหาสถานที่เก็บไม่เพียงพอ ได้จากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG