ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ชายอเมริกันมัก 'ปั่น' ตัวเลขรายได้ในแบบสอบถาม หากได้เงินเดือนน้อยกว่าภรรยา


 FILE - A $1 note is seen in this June 22, 2017, photo.
FILE - A $1 note is seen in this June 22, 2017, photo.

สำนักสำมะโนประชากรสหรัฐฯพบว่า ผู้ชายที่มีภรรยารายได้มากกว่าตน มีแนวโน้มที่จะรายงานรายได้เกินจริงเฉลี่ย 2.9 เปอร์เซนต์ เทียบกับรายได้ที่ระบุในแบบฟอร์มภาษี

ผู้ทำวิจัยเรื่องนี้ระบุว่าข้อมูลที่บิดเบือนอาจส่งผลต่อการวางโยบายด้านความยากจน และหน่วยงานด้านสถิติประชากรควรหาแหล่งข้อมูลทางเลือก มาเปรียบเทียบกับรายงานที่ผู้ตอบแบบสอบถามใส่ข้อมูลเอง

ในสหรัฐฯมีครอบครัวที่ฝ่ายหญิงมีรายได้มากกว่าสามีร้อยละ 22.9 ของคู่สมรสทั้งหมด

XS
SM
MD
LG